جلسه پیرامون مطالبات بازنشستگان با حضور معاون منابع انسانی،مدیر امور بازنشستگان ونمایندگان کانون

در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۵/۲۶ساعت ۱۳ جلسه ای با حضور ارمان حسنی معاون منابع انسانی وپشتیبانی شرکت مس،علی ابراهیمی مدیر امور بازنشستگان، دبیر وهیات مدیره کانون بازنشستگان در محل دفتر ایشان پیرامون مسائل وموارد مطالباتی ودرخواستهای بازنشستگان برگزار گردید.
اهم موارد مطرح شده وپاسخ معاون منابع انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران بطور اجمال بشرح ذیل اعلام می گردد:
۱-در خصوص مکاتبات صورت گرفته متعدد ومطرح شدن در جلسات موضوع پاداش پایان خدمت بازنشستگان با سنوات ارفاقی واجرای قانون مربوطه ایشان اظهار نمودند هنوز مجوزی صادر نگردیده وضمناً طوماری که توسط بازنشستگان تهیه شده بود به ایشان تحویل وباتوجه باینکه خطاب به مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران بود مستقیماً تحویل دفتر ایشان گردید .
۲-در مورد ۲۹۰ هزار تومان حق مسکن وخواربار وتفاوت هزینه سفر موارد در دستور کار امروز جلسه هیات مدیره قرارداد و ایشان اعلام نمودند که رایزنی بعمل امده وانشاا… به تصویب خواهد رسید.
۳- در مورد درخواست از کارافتادگان ناشی از کار هنوز دستوری به ایشان داده نشده ولیکن هزینه های درمانی انان ۱۰۰% ومستمری انان بر اساس اخرین حکم (بدون میانگین) وسهمیه ای نیز در ازمونها به فرزندان انان تخصیص داده شده است.
۴-در خصوص اجرای کامل قانون جانبازان وایثارگران ایشان صراحتاً اعلام نمودند که انچه را که در قانون امده اجرائی وعملیاتی نموده اند ضمن اینکه اقای مهندس ابراهیمی مدیر امور بازنشستگان نیز این موضوع را فی المجلس تائید نمودند.
۵- در مورد امکان استفاده از استخر شنا در تهران ،علیرغم اینکه ایشان معتقد بودند که در شهرهای کرمان بازنشستگان از تسهیلات شاغلین که قرارداد دارند استفاده می نمایند ولی در تهران فقط به شاغلین یک کارت صادر می شود ولی قرار شد که هماهنگی های لازم را در اینخصوص با مسئول تربیت بدنی بعمل اورند.
۶-باتوجه به درخواست دیرینه برقراری کمک هزینه اموزشی ایشان فی المجلس دستور دادند مدیر دفتر تشکیلات ومنابع انسانی رایزنی بعمل اورده ودر دستور العمل اجرائی شاغلین، بازنشستگان نیز اضافه گردند.
۷-در خصوص رفع تفاوت مستمری به دستور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ایشان در تدارک جمع اوری اطلاعات وتطابق مشارکین صندوق وتامین اجتماعی هستند که پس از ارائه در جلسه هیات مدیره شرکت مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.
۸- در خصوص سهمیه در ازمون استخدامی ،ایشان اظهار نمودند که فرزندان بازنشستگان ،از کار افتادگان ناشی از کار از امتیاز خاصی برخوردار خواهند بود.
۹- در خصوص امور شدن صندوق با توجه به توضیحات کامل دکتر سعد محمدی مدیر عامل محترم نیاز به توضیحاتی بیشتر نبود.
۱۰-در خصوص بازنشستگان فاقد مصوبات افزایش سنواتی (۱۷ نفر) ودر خواست دیگر بازنشستگان مشابه ایشان صراحتا اعلام نمودند که امکان مساعدتی در این زمینه وجود ندارد و انچه را که در مفاد بخش نامه ومصوبه هیات مدیره ان زمان بوده اجراء گردیده است.
۱۱-در خصوص وام صندوق پس انداز ،ایشان نیز تصویب ائین نامه اجرائی ان در اول وقت توسط هیات مدیره شرکت تائید وبه مدیر امور بازنشستگان تاکید داشتند که به محض ابلاغ مصوبه اجرائیات ان راصورت دهند.
۱۲- در خصوص وام شرکت از طریق پیشرو نیز بنا به تاکید وبیان مشکلات خاص بازنشستگان توسط نمایندگان کانون ایشان پذیرفتند که به تناسب مناسبی نسبت به اعطاء وام وتخصیص سهمیه بازنشستگان از شهریور ماه جاری اقدام خواهد شد.
۱۳-ایشان در خصوص درخواست بورسیه های زمان اشتغال وبازنشسته امروز نیز به صراحت اعلام نمودند که راهکار قانونی ویا مجوزی دال بر محاسبه ان وجود ندارد.
۱۴-ضمنا چند مورد درخواست جدید نیز به ایشان ارائه گردید که به محض مکاتبه ویا رسیدن به نتایج مطلوب اطلاع رسانی خواهد شد.
این جلسه راس ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه پایان یافت.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *