جلسه پیگیری مطالبات و مسائل حقوقی بازنشستگان صنعت مس

سایت رسمی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
Www.meskanoon.ir
چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹
بسمه تعالی
جلسه پیگیری مطالبات و مسائل حقوقی بازنشستگان صنعت مس
-در مورخه یکشنبه ۹۹/۱۱/۵ راس ساعت ۱۶ جلسه ای با حضور مدیر عامل واعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران (هیات امنای صندوق)،معاونین مالی ،اقتصادی و منابع انسانی شرکت مس،مدیر عامل ومعاون مالی موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس،دبیر کانون بازنشستگان و ۱۶ نفر از نمایندگان کانون از شهرهای تهران،کرمان،رفسنجان،شهربابک،سیرجان و پاریز پیرامون پیگیری مطالبات و مسائل حقوقی بازنشستگان در محل سالن کنفرانس دفتر تهران برگزار گردید:
در این جلسه ابتدا اقای مهندس انارکی محمدی ریاست هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به پیشکسوتان و حضار در جلسه خوش امد و اظهار نمودند از اینکه فرصتی بدست امده تا باتفاق اعضای هیات امنا در جمع نمایندگان جامعه پیشکسوتان صنعت مس حضور نماییم اظهار خرسندی نمودند و خواستار طرح موضوعات و خواسته های بازنشستگان شدند:
در ادامه ابتدا* اقای سالاری* بنمایندگی بحث توقف مراحل اجرائی امور شدن را در اخرین کانال تصمیم گیری قابل توجیه ندانستند و اظهار داشتندعلیرغم قریب ۵ سال فعالیت و طی نمودن کلیه مراحل مقدماتی وتکمیلی قابل پذیرش جامعه بازنشستگان نمی باشد و از شما اعضای هیات امنا (هیات مدیره مس)بعنوان قیم واختیار دار تام تصمیم گیری بازنشستگان خواستاریم که بهر طریق ممکن با استفاده از روابط عمومی خود،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،وزارت صمت این موضوع را به نتیجه برسانید.
سپس اقای* اسماعیل بیگی* پیرامون امور شدن سخنان مبسوط و مستدلی با ارائه تاریخچه ای از صندوق و اموربازنشستگان و اینکه چرا هیات امنای وقت از بازنشستگان کسب تکلیف در خصوص تبدیل امور بازنشستگی به موسسه ننموده و امروز سازمان بورس و دیگر نهادهای مرتبط ایراداتی بگیرند وکلاف سردرگمی ایجاد شود؟!

در جواب * اقای دکتر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران* فرمودند که هفته قبل باتفاق معاون مالی و اقتصادی شرکت و اقای مهندس شیرین بار بنمایندگی از کانون در سازمان بورس،اوراق بهادار حضور یافته و بدواً همان موضوع ماده ۵۲ سازمان بورس را اظهار نمودند و اینکه صراحت قانونی دارد که در صورت تعرض سهامداران ،تصمیم گیرندگان تحت پیگرد قضائی ودر صورت محکومیت جزء جرائم کیفری محسوب می گردد.
ایشان همچنین اظهار نمودند نکته قابل تعمق اینکه مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشتند تعدادی از مشارکین صندوق بازنشستگی صنایع مس با حضور در سازمان عدم موافقت خود را رسماً با امور شدن صندوق اعلام داشته اند لذا چنانچه تصمیم به تداوم پیگیری موضوع دارید،بدواً بایست متنی امور حقوقی سازمان بورس تهیه و دراختیار کلیه مشارکین صندوق قرار گیرد تا انان رضایت محضری خود را کتباً اعلام نمایند ضمن انکه اموال و دارائی های صندوق بازنشستگی بایست به شرکت ملی صنایع مس ایران منتقل گردد.ایشان در پایان اظهار داشتند بنده به تعهدات اخلاقی و اداری خود پایبند هستم و با استفاده از مشاورین حقوقی مجرب این موضوع را دنبال خواهم نمود و از اعضای هیات امنای صندوق نیز خواستارم که در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و موضوع را پیگیری نمایند.
سپس هوشنگ بنی اسدی دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس مسائل و مشکلات حقوقی بازنشستگان از جمله عدم اجرای به موقع افزایشات حقوق مستمری شاغلین عیناً به بازنشستگان به استناد قوانین و مقررات جاری وساری را یکی از مشکلات اداری توصیف نمودند و اظهار داشتند در اینگونه افزایشات مستمر هر انچه را که قانون گذار صراحتا بیان نموده و مستندات محفوظ دارد بازنشسته نباید دغدغه داشته باشد بلکه مسئولین مربوطه بایست بلافاصله اقدامات ان را طی تشریفات اداری انجام داده و در کمترین فاصله زمانی ممکن نسبت به شاغلین به مستمری انان افزایش یابد.
لذا استحضار دارید که اخیراً محاسبه اضافه کاری با توجه به کسر کسورات قانونی ان از اول سال ۹۹ به بازنشستگان ذینفع عملیاتی و پرداخت گردیده و یا اینکه اعطای یک رتبه در احکام شاغلین مشارک صندوق لحاظ و از مزایای ان بهره مند گردیده اند، لذا لازم است که این افزایشات قانونی مطابق مقررات به بازنشستگان اعطاء گردد.
مورد بعدی که ایشان مطرح نمودند مشکل اساسی تعداد کثیری از بازنشستگان که با حداکثر سنوات خدمت(۳۰ سال) ،مشاغل سازمانی ردیف بالا،مدارک تحصیلی دانشگاهی و بیشترین کسورات را نیز بالطبع پرداخت نموده اند باتوجه به رعایت سقف ائین نامه استخدامی شرکت امکان جذب افزایشات را نخواهند داشت، لذا پیشنهاد دارد با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران مبالغ هنگفتی به عنوان حق بیمه همه ماهه نسبت به بیمه مشارکین صندوق به سازمان تامین اجتماعی پرداخت مینمایند ولی با توجه به مقررات ۳۵/۳۰ سنوات تامین اجتماعی نسبت به مشارکین ۱/۶ سقف مستمری و بالطبع دریافتی انان بیشتر می باشد، لذا در حال حاضر تنها راه برون رفت نسبی از این مشکل همسانسازی ان با مشمولین تامین اجتماعی می باشد کمااینکه در بخشنامه اخیر هیات وزیران بامضاء معاون اول رئیس جمهوری رعایت سقف را مختص شاغلین اعلام نموده اند و دیگر مستندی معتبر است که چون در ائین نامه شرکت مس نیامده میتوان وفق مقررات به قوانین امره دولتی استناد نمود،ایشان همچنین از هیات امنای صندوق خواستندکه مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ائین نامه را هر دوسال یکبار اجرا نمایند تا مشکلات وتفاوت های ناشی از ان کاسته شود و این از رعایت اصول مقررات اداری و تبصره ذیل ماده فوق الاشاره می باشد. پس از سخنان بنی اسدی دبیر کانون ،اقای انارکی محمدی رئیس هیات مدیره شرکت مس ،ضمن تائید گفتار ایشان از معاونین مالی و اقتصادی ،منابع انسانی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی خواستار تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از کانون بازنشستگان شدند تا حداکثر ظرف دو هفته اینده موارد فوق الذکر را انالیز ، دسته بندی و استناد به قوانین و مقررات طی یک گزارش واحدی به هیات امنا ارائه نمایند و از اعضای هیات امنای صندوق حاضر در جلسه نیز خواستند که در جلسه حداکثر مساعدت را بعمل اورند تا مشکلات و موضوعات بازنشستگان حل و فصل گردد.
سپس * پور محمدی عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی* موضوع بی عدالتی در تخصیص سهام ترجیحی و متضرر شدن زحمت کشان واقعی صنعت مس از سهام ترجیحی شرکت ملی صنایع مس ایران بیان داشتند و اظهار نمودند همانطوریکه مدیر عامل شرکت مس قول داده اند از ایشان و کلیه اعضای هیات امنای صندوق خواستاریم که قبل از ورود سهام جهان فولاد به تابلو بورس از محل سهام خریداری شده شرکت مس از صندوق بازنشستگی به بازنشستگان این سهام تخصیص یابد.
اقای* دکتر سعد محمدی مدیر عامل شرکت مس* نیز در پاسخ اعلام نمودند که حتماً این واگذاری با اولویت ویژه به بازنشستگان صورت خواهد پذیرفت.لذا شایسته است در همان کمیته ای که در هفته اینده تشکیل می گردد ، راه و روش اجرائی با کمک و نظریه اقای دکتر مهرانی معاون مالی و اقتصادی و دیگر اعضاء کمیته بررسی و پیشنهاد نهائی را جهت طرح دردستور کار جلسه هیات امنای صندوق (هیات مدیره شرکت مس)قرار گیرد.
در ادامه برخی از نمایندگان سوالاتی پیرامون مسائل بازنشستگان مطرح و مدیر عامل و اعضای هیات امنای صندوق پاسخ لازم را ارائه نمودند. این جلسه راس ساعت ۱۸:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.
لذا از کلیه بازنشستگان فهیم و شایسته صنعت مس انتظارداردهمکاری وهمراهی نموده تا موارد مطروحه طبق برنامه ریزی انجام شده با توجه به حسن نیت کلیه تصمیم سازان ارشد صنایع مس ایران حاضردرجلسه صورت گیردو قطعاً در هر مرحله از رسیدن به نتایج، مراتب از طریق سایت رسمی کانون بازنشستگان به اگاهی جامعه ۶۲۰۰ نفری مشارکین صندوق بازنشستگی خواهد رسید.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *