درخواست فهرست اسامی وامار پرسنلی شرکت سرمایه گزاری مس

هیات مدیره کانون بازنشستگان در نامه ای خطاب به مدیریت شرکت سرمایه گذاری خواستار ارائه فهرست اسامی ومشخصات پرسنل شاغل ان شرکت شدند در این نامه امده است:
پیرو مذاکرات حضوری ومکاتبات قبلی،خواهشمند است دستور فرمائید فهرست اسامی ومشخصات فرزندان بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران که در ان شرکت وشرکت های اقماری مشغول بکار هستند را تهیه وبه این کانون ارسال نمایند.
دستور تسریع در تهیه وارسال اطلاعات مذکور مزید امتنان است.

۴/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.