دستورالعمل تحویل هزینه های درمانی واسناد پزشکی

در پی جلسه مشترک هیات مدیره کانون بازنشستگان با مدیر امور ایمنی ،بهداشت محیط زیست تهران ودکتران معتمد پزشکی و دندانپزشکی،دستورالعمل اجرائی چگونگی تحویل هزینه های درمانی واسناد پزشکی را بشرح ذیل اعلام نمودند:
تایید هزینه های پزشکی پرسنل محترم شاغل وبازنشسته شرکت در چارچوب ایین نامه درمانی شرکت ملی صنایع مس ایران وقوانین مرتبط صورت می گیرد،لازم است علاوه بر مواردی که در ابتدای دفترچه های درمان قید شده ورعایت انها هنگام تحویل اسناد پزشکی ضروری است،موارد زیر نیز جهت تاکید یا افزون بر انها مد نظر قرار گیرد:
۱-نسخه های پزشکی
۱-۱-اصل نسخه دارویی ممهور به مهر پزشک ومهر داروخانه تحویل شود.
۲-۱-تاریخ،امضاء،نام ونام خانوادگی بیماردرنسخه درج شود.
۳-۱-در صورت مخدوش بودن نسخه،حتما توضیح،مهر وامضاء پزشک مربوطه داشته باشد.
۴-۱-قیمت داروها به تفکیک نوشته شود.
۵-۱-ویزیت پزشک باید در نسخه سبز وبا مهر وامضاء پزشک ارسال گردد.
۲-ازمایشات
۱-۲-اصل نسخه درخواست ازمایش یا اقدام پاراکلینک با رعایت موارد فوق تحویل گردد.
۲-۲- اصل قبض پرداختی مهر شده پیوست باشد.
۳-۲- در مورد اقداماتی مانند انواع تصویر برداری(سی تی اسکن،ام ار ای و..) تست ورزش،سونوگرافی ها،اکو و رادیوگرافی (حتی موارد انجام شده در مطب) حتما کپی گزارش یا تفسیر اقدام انجام شده،|با مهر وامضای پزشک معالج پیوست شود.لازم به توضیح است که نوار قلب،جواب ازمایشات خون وادرار وکلیشه رادیوگرافی مورد نیاز نمی باشد.
۳-اقدامات اورژانسی یا سرپایی
۱-۳-در مورد اقداماتی مانند بخیه زدن یا اعمال جراحی قابل انجام در مطب یا درمانگاه،پزشک معالج بطور دقیق نوع،محل ومقدار کار انجام شده را با ذکر کد مربوطه وشرح لوازم مصرفی قید نماید.
۲-۳-صورتحسابهای بستری بیمارستانی غیر طرف قرارداد،لازم است لیست اقدامات انجام شده،ازمایشات تصویربرداری،وسایل مصرفی و…را با مهر پزشک ویا بیمارستان به پیوست داشته باشند.درموارد جراحی،لازم است کدهای مرتبط با جراحی در فرمهای مربوطه توسط پزشک ثبت شود.
۴-دندانپزشکی
۱-۴- اصل نسخه واقدامات انجام شده ضمیمه گردد.
۲-۴-شرح معالجات انجام شده حتماً با شماره دندان مورد نظر ذکر گردد.
۳-۴- در مورد اعمال تخصصی،لازم است نسخه ممهور به مهردندانپزشک متخصص باشد.
۴-۴- درمورد جراحی های لثه ودندان های نهفته،ناحیه مورد جراحی اعم از فک بالا یا پایین وراسپ وچپ مشخص شده باشد.
۵-طبقه بندی ودسترسی به اسناد
۱-۵-چنانچه اسناد مربوط به بیش از یک نفر است، به ترتیب افراد وتاریخ قرار داده شوند.
۲-۵- اسناد افرادی که بیماری خاص دارند جداگانه ارسال گردد.
۳-۵-حتماً شماره تماس وادرس فرد در فرم اولیه نوشته شود تا درصورت نیاز بتوان به وی دسترسی داشت.
۴-۵-دراستفاده از فرمهای مخصوص شاغلین(سفید رنگ) وبازنشستگان( ابی رنگ) به رنگ فرم مربوطه دقت شود.
۵-۵-کلیه قسمت های فرم سفید وابی رنگ،تکمیل شود.
۶-۵-هزینه های دندانپزشکی وعمومی به تفکیک بر روی فرم های مربوطه(شاغلین- بازنشستگان) ضمیمه گردد.
۶- سایر موارد
۱-۶-هزینه های خارج از دفترچه غیر قابل پرداخت می باشد.
۲-۶- قبض یا رسید به تنهایی وبدون نسخه پزشک قابل پرداخت نمی باشد.
۳-۶-جهت تائید هزینه های پزشکی شاغلین وبازنشستگان از نظرتحت تکفل بودن برای دختران بالای ۱۶ سال به همراه داشتن اصل شناسنامه هر شش ماه یکبار،وبرای پسران بالای بیست سال اصل گواهی تحصیلی هر ترم الزامی است.
۴-۶-در موارد وسایل کمک پزشکی(پروتز،عینک،سمعک و…)ارائه برگ سبز دفترچه(تجویز پزشک)به انضمام اصل فاکتور پرداختی الزامی است.
۵-۶- نسخه،قبض وگزارش ان به ترتیب الصاق وسپس نسخه،قبض وگزارش بعدی الصاق شود.
۶-۶- جهت تسریع در بررسی اسناد پزشکی ماهیانه ارسال شود.

4 نظر برای “دستورالعمل تحویل هزینه های درمانی واسناد پزشکی

  1. در مورد ماده ۵_۱مگر نسخه سبز رنگ مربوط به داروخانه های طرف قرارداد نمیباشد ؟لطفا راهنمایی کنید،متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *