راهکارهای پیشنهادی مطالبات حقوقی بازنشستگان

هوشنگ بنی اسدی دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در نامه ای خطاب
به مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس جناب اقای 
دکتر اسفندیار ،ضمن بر شمردن مطالبات وخواسته های قانونی بازنشستگان
راهکارهای اجرائی وقانونی نیز ارائه نمودند واز ایشان خواستار تحقق واجرای مطالبات
بازنشستگان در کمترین زمان ممکن شدند.در این نامه امده است :
agaye-bani-asadi3.jpg

عطف به بند ۲ صورتجلسه مورخه ۲۸/۶/۹۱ با حضور
جنابعالی،معاون محترم مالی – اقتصادی ،مدیران ،اعضاء مجمع عمومی و هیات مدیره
کانون بازنشستگان مقرر گردید کانون بازنشستگان مطالبات حقوقی وراهکارهای اجرائی
پیشنهادی را تقدیم تا نسبت به تحقق ان دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید.

۱- سهام ترجیحـــــی :

راهکار نخست: اخذ تفاوت سهام ترجیحی نسبت به شاغلین از طریق دولت با
توجه به موافقت کتبی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (مدارک ومستندات کتبی ان
تقدیم معاونت محترم مالی واقتصادی صندوق گردیده است).

راهکار دوم:پی گیری واعلام نتیجه رای دیوان عدالت اداری.

راهکار سوم: اعطای تفاوت سهام ترجیحی از طریق سهام صندوق ویا خرید از
بورس وتخصیص ان به بازنشستگان.

۲-بهبود وضعیت حقوقی بازنشستگان:

ارتقاء حقوق مستمری بازنشستگان به سقف تعریف شده استاندارد (خط فقر)

۳-مزایای ۵ سال سنوات ارفاقی:

راهکار اول: محاسبه وپرداخت پایه وگروه حقوقی مربوطه با احتساب ضرایب
افزایشات سالیانه

راهکاردوم:افزایش حقوق مستمری بصورت پلکانی بنحوی که مشمولین ۵
سال سنوات ارفاقی کاملاً به حقوق خود رسیده باشند.

۴-حق شایستگی: حق شایستگی بر اساس فرمول اجرائی شاغلین که توسط
دفتر تشکیلات وروشها از تاریخ ۱/۱/۷۹ در مورد شاغلین تهیه واجراء شده است.

۵- پاداش پایان خدمت:

اعطای پاداش پایان خدمت بر اساس سنوات معتبر سالی یکماه تفاوت ان
پرداخت گردد.باعنایت باینکه بازنشستگان سال ۱۳۸۹ به بعد وکارگران تامین
اجتماعی شرکت نیز سالی دوماه خارج از ضوابط آئین نامه ومقررات جاری دریافت نموده
اند.

توضیحات:۱– درخصوص
سهام ترجیحی مقرر گردید مراتب توسط جنابعالی ومعاون محترم مالی ،اقتصادی ان موسسه
بطرق مشروحه فوق الذکر تا حصول نتیجه پیگیری ونتایج حاصله  حداکثر تا پایان مهرماه جاری به آگاهی
بازنشستگان محترم رسانده شود.

۲- بازنشستگان عزیز
انتظار دارند مبلغ نود ودو میلیارد تومان موضوع مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی صنایع
مس ایران صرفاً به منظور پرداخت مطالبات حقوقی انان در اسرع وقت اقدام تا گوشه ای
از مشکلات عدیده مالی انان کاسته شود.

  ایشان همچنین از بازنشستگان ومستمری بگیران  بزرگمنش صنعت مس تقاضا نمودند باسعه صدر
ومتانت خاص مثال زدنی خود حداکثر تا پایان مهرماه جاری به مسئولین مربوطه فرصت داده شود تا انشاا…
با درایت وکاردانی وحسن نیت مسئولین محترم مطالبات حقوقی انان محقق گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *