روز تکریم بازنشستگان

روز خانواده وتکریم بازنشستگان را به جامعه پیشکسوتان صنعت مس ایران تبریک عرض می نمائیم. کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.