سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهربابک
 به نقل از روابط عمومی موسسه صندوق بازنشستگی دکتر عبدالرضا داوری مدیرعامل
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه
این هفته شهربابک خواهند بود.

 m118820014431.jpgکانون بازنشستگان از کلیه روزه داران ومومنین بالاخص کارکنان، بازنشستگان
ومستمری بگیران صنایع مس ایران ساکن شهربابک دعوت بعمل می آورد تا ضمن حضور در صف
نماز دشمن شکن جمعه از خطبه های عبادی ،سیاسی واجتماعی آن نیز  بهره مند گردند.

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.