سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه کرمانimages2.jpgدر پی هماهنگی های لازم با دفتر امام جمعه وستاد برگزاری نماز جمعه وبمناسبت روز صنعت ومعدن دکتر عبدالرضا داوری  مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان خواهند بود.

بدینوسیله از کلیه  نمازگزاران معزز مخصوصا جامعه بازنشسگان وکارکنان صنعت مس دعوت بعمل می اید.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.