صورتجلسه مجمع نمایندگان

«مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمایندگان مرحله دوم مورخ ۲۹/۴/۹۱»

مجمع نمایندگان کانون در ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۹/۴/۹۱ با حضور نمایندگان محترم شهرستانهای تهران،کرمان،رفسنجان،سیرجان،شهربابک،اصفهان وپاریز  در محل دفتر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران تشکیل جلسه داد.

پیش از اعلام رسمیت جلسه واستقرار هیات رئیسه ،دبیر کانون طی گزارش مشروحی روند پیشرفت مصوبات مجمع وپیگیری مطالبات بازنشستگان را به اطلاع نمایندگان مجمع رساند. پس از ان با اعلام رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه،مجمع وارد دستور گردید وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون مسائل موضوع دستور واستماع نظریات اعضاء مجمع نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود.

۱/- مجمع عمومی با حمایت وپشتیبانی کامل از اقدامات هیات مدیره وتقدیروتشکر از همراهی کلیه اعضاء خاصه نمایندگان کارگروه ویژه در پیشبرد مطالبات مجموعه بازنشستگی،از کوشش های مدیریت عامل شرکت ملی صنایع مس ایران وصداقت ایشان در برخورد با مشکلات بازنشستگان تقدیر وخواستار تداوم پیگیری های مقرره  از طریق مذاکره وتعامل سازنده ی هیات مدیره با مقامات مس وصندوق بازنشستگی گردید.

۲/-  مجمع عمومی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی دقیق به فرد فرد اعضاء کانون،خواستار جمع بندی اقدامات هیات مدیره واعلام گزارشی از فعالیت های انجام شده به اعضاء کانون گردید.

۳/- مجمع عمومی با تاکید بر لزوم اجرای هر چه سریعتر مواردموضوع بند (۴) صورتجلسه  نشست مورخ۲۷ /۱/۹۱  خود ،هیات مدیره را مامور تشکیل کمیته های  ویژه تخصصی برای برنامه ریزی ومدیریت این موارد نمود.

۴/- مجمع عمومی یک بار دیگر با تاکید بر حمایت  قاطع وسازنده خود از هیات مدیره ،هرگونه اقدام تفرقه افکنانه، با هر هدف وبه هر بهانه واز طرف هر فرد یا گروهی را محکوم وتاکید می نماید که کانون بازنشستگان صنایع مس ایران تنها نماینده ی قانونی مجموعه ی بازنشستگان صنایع مس ایران بوده وکلیه ی مواضع ،مذاکرات،پیگیری ها،تعاملات وهماهنگی ها واقدامات کانون صرفاً از طریق هیات مدیره ودر چارچوب ضوابط ومقررات قانونی وحدود اساسنامه صورت می گیرد.

مجمع عمومی با تاکید مجدد بر وظایف قانونی هیات مدیره ،سازماندهی،تشکیل،انحلال وتاسیس هر گونه کار گروه،کمیته وتشکیلات تخصصی وکاری را از وظایف واختیارات  هیات مدیره دانسته وبه هیچ فرد،گروه وسازمانی اعم از درونی وخارج از مجموعه ی بازنشستگی حق ورود به این حوزه ومداخله در مسائل بازنشستگان را به نمایندگی از طرف ایشان نمیدهد.

۵/- مجمع عمومی به هیات مدیره ماموریت می دهد، ضوابط موضوع شیوه نامه ی تشکیل جلسات مجمع عمومی مورخ   ۲۷/۱/۹۱  را در خصوص چگونگی حضور اعضاء مجمع در جلسات مربوطه بررسی و پیشنهادات خود را در این مورد به اولین جلسه اینده مجمع ارائه نماید.

۶/- جلسه در ساعت ۲۰ با تنظیم وامضای صورتجلسه به پایان رسید.

هیات مدیره کانون مسئول اجرای مفاد صورتجلسه می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *