عارضه شناسی در صندوق بازنشستگی مس دنبال می شود
 

 

صبح دیروز یک تفاهم نامه بین مدیران صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران وپارک علم
وفناوری دانشگاه تهران برای افزایش همکاری های علمی به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار موج،عبدالرضا داوری مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس
ایران،در این مراسم گفت:در گذشته سعی شده بود که بیشتر به مبحث سخت افزاری
وساختاری پارک علم وفناوری دانشگاه تهران توجه شود اما با حضور مدیریت جدید توجه
به مباحث نرم افزاری در دستور کار قرار گرفت.وی در ادامه از ایجاد یک بستر در شرکت
ملی صنایع مس ایران به منظور تقویت ارتباط بین صنعت مس با مراکز دانشگاهی وعلمی
خبر داد.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با اشاره به سابقه فعالیت این صندوق
اظهار داشت:صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران از دهه۶۰ کار خود را آغاز کرده است
وحدود ۴۵ شرکت تحت نظر این صندوق فعالیت می کند.

دکتر داوری تصریح کرد:هدف اصلی ما در صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران عارضه
شناسی وتشخیص مشکلات ونقصان ها بای طراحی وتدوین برنامه های مدون وجامع برای رفع این
کاستی ها وعارضه ها است.

وی افزود:به همین بهانه برای تحقق اهداف تعالی خود در صندوق بازنشستگی مس
ایران برقراری ارتباط سازنده وتنگاتنگ با مراکز علمی دانشگاهی در دستور کار قرار
گرفته ونخستین گام ما امضای تفاهم نامه با پارک فن آوری اطلاعات دانشگاه تهران
بوده است.دکتر داوری با اشاره به توقعات خویش از پارک فن اوری اطلاعان دانشگاه
تهران اضافه کرد؛هدف این است که بتوانیم با کمک پارک فن آوری یک مرکز مشاوره،مرکز
خود کفائی وپارک فنا وری اطلاعات در استان کرمان ایجادکنیم.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران یاداور شد:از انجا که بحث تحریم
ایران تاکنون ثمرات مثبتی را برای کشورمان در بحث خودکفائی داشته است ما نیز سعی
می کنیم از این تهدید به عنوان یک فرصت در صنعت مس استفاده کنیم.

در ادامه این مراسم قاسم عموعابدینی رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران،گفت
:چهار مرکز مهم علمی در این پارک احداث شده است؛که می توان به مرکز
پژوهشی؛کارآفرینی ؛رشد؛مشاوره صنعتی وپیشرفته شامل مهارت های پیشرفته که با سازمان
فنی وحرفه ای در ارتباط است ،اشاره کرد.

وی در ادامه گفت:سعی کرده ایم که تصدی گری دولت را در پارک فن آوری اطلاعات
دانشگاه تهران کاهش دهیم وبه تمامی کارکنان این مرکز مهم علمی تاکید شده است که
اندیشه تصدی گری دولت را از ذهن خود پاک کنند.

عموعابدینی تصریح کرد: همچنبین سعی شده است که تصدی گری در اختیار شرکت های
مستقر در پارک فن آوری اطلاعات  باشد وهدف
را برمدیریت  فناوری تبیین کرده ایم.

رئیس پارک علم وفن آوری دانشگاه تهران تاکید کرد:در ابتدای کار با مشکل مواجه
شده بودیم اما با برنامه ریزی های صحیح ومدون توانستیم این مشکل را برطرف سازیم
ودر حال حاضر به یک حد مناسب وقابل قبول دست پیدا کرده ایم.

وی با اشاره با تعداد شرکت هائی که در تعامل با پارک علم وفن آوری دانشگاه
تهران است ؛گفت:حدود ۱۰۰ شرکت با این مراکز علمی همکاری تنگاتنگی دارند که باید
سعی شود با توجه به نام گذاری سال ۸۹ از 
سوی مقام معظم رهبری به سال همت مضاعف کار مضاعف این تعداد به ۲۵۰ شرکت برسد
به گفته عمو عابدینی ،زمانی شرکت های حاضر در پارک علم وفناوری می توانند رشد
کنند که با چند شرکت مهم صنعتی،همکاری خود را به طور ملموس ومشهود آغاز کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد :با حضور سه تا چهار شرکت مهم صنعتی می توانیم  درنهایت موجب رشد پارک فن آوری اطلاعات دانشگاه
تهران شویم که در همین زمینه  میتوان به
عقد قرار داد همکاری صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران اشاره کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *