ارکان قانونی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

فهرست اسامی منتخبین نمایندگی شعبات کانون به ترتیب ارا مکتسبه در حوزه انتخابیه (مجمع نمایندگان)
۱- رمضان جمالی                                 رفسنجان
۲ -یداله سالاری                                     ”
۳- محمدحسین پورمحمدی                        ”
۴ -مجید فخاری                                       ”
۵- سید احمد نبوی                                  ”
۶- اکبرنگارستانی                                    ”
۷-اکبر اکبر پور                                        ”
۸ -علی فتحی                                       ”
۹ -یداله شفیعی                                    ”
۱۰ -جمشید محولاتی                              ”
۱۱ -محمدرضا رحمتیان                             ”
۱۲ -محمدعلی محمدی                           ”
۱۳ -حسین کاظمی                               ”
۱۴ -مسعود محمدی خنامانی                   ”
۱۵ -بهادر بهرام نژاد                               ”
۱۶ -رمضان نیکوئی                                ”
۱۷ -حسین اکبری                                 ”
۱۸ -هوشنگ بنی اسدی                      کرمان
۱۹ -حمید نیک نفس                          ” مستعفی
۲۰ -مهدی محبی کرمانی                 ” مستعفی
۲۱ -عین اله بهاء الدینی                           ”
۲۲- محمدزندوکیلی                                ”
۲۳ -محمد بهاء الدینی                            ”
۲۴ -فتاح طهماسب زاده                          ”
۲۵ -علی سلطانی نزاد                           ”
۲۶ -سیدعبدالرسول روح الامینی                ”
۲۷ -مهدی امیر ماهانی                           ”
۲۸ -اصغر شیخ پور                                  ”
۲۹ -غلامعلی شاهعلی تهران                    ”
۳۰ -اسماعیل ناظری                               ”
۳۱ -علی شریف                                    ”
۳۲ -تیمور اسماعیل بیگی                          ”
۳۳ -فاطمه نامی                                     ”
۳۴ -طباطبائی حسینی                              ”
۳۵ -حسین خالوئیئ                               ” مستعفی
۳۶ -حسین قدیری                                      ”
۳۷ -احمد کاظمی                                       ”
۳۸ -سیدمحمد موسوی                                ”
۳۹ -محمد ابراهیم یغمائی                             ”
۴۰ -ناصر زاچکانی                                       ”
۴۱ -مسعود احمدیان شهربابک
۴۲ -حسن امیرزاده                                    ”
۴۳ -سعداله ابراهیمی                                ”
۴۴ -مسعود بخشائی                                 ”
۴۵ -علی مرادی                                       ”
۴۶ -علی محمودی                                    ”
۴۷ -اکبرزارعی دهسراجی                        سیرجان
۴۸ -غلامحسین نورمندی                           ”
۴۹ -محمد حکیم حکیمی پور                       ”
۵۰ -سیدعبدالرضا موسوی                         ”
۵۱- علی اکبر فتحی زاده                                  پاریز
۵۲ -احمدهنگوئی                                               ”
۵۳ -محمد عبدالهی                                             ”
۵۴ -علی اکبر عطار نژاد                                      اصفهان
۵۵ -فریدون حق شناس                                       
فهرست اسامی اعضاء هیات مدیره وبازرسین کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
۱-محمد حسین پورمحمدی                                 رئیس هیات مدیره کانون
۲-سیدعبدالرضا موسوی                                    نایب رئیس هیات مدیره
۳- یداله سالاری                                              خزانه دار وعضو اصلی هیات مدیره
۴- اسماعیل ناظری                                          عضو اصلی هیات مدیره
۵-هوشنگ بنی اسدی                                       ” ”
۶-سعداله ابراهیمی                                         عضو علی البدل هیات مدیره
۷-اکبر نگارستانی                                                 ” ”
بازرسین:
۸- یداله شفیعی                                               بازرس اصلی کانون
۹-حسین قدیری                                                بازرس علی البدل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *