قابل توجه بازنشستگان صنایع مس ایران

به اطلاع عموم می رساند با توجه به اعلام فرمانداری محترم شهرستان رفسنجان گردهم آئی مورخه ۱۵/۶/۸۸ برگزار نخواهد شد.لیکن هیات مدیره کانون مسائل وموارد پیش آمده در خصوص عدم پرداخت مطالبات حقوقی وسود سهام ترجیحی بازنشستگان توسط شرکت مس را کتباً باستحضار ایشان رسانده وانشاالله از این طریق مسالمت آمیز با پی گیری های بی وقفه کانون بزودی حقوق حقه شما بزرگواران اعطاء می گردد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.