لیست مراکز

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر کرمان

الف) بیمارستانهای کرمان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان شهید باهنرقبلیبستری ـ سرپاییمیدان باغ ملی ـ خیابان شهید قرنی۳۲۲۳۵۰۱۱
۲بیمارستان شفاقبلیبستری ـ سرپاییبلوار جمهوری اسلامی ـ خیابان شفا۳۲۱۱۵۷۸۰
۳بیمارستان افضلی پورقبلیبستری ـ سرپاییبزرگ راه امام ـ جنب دانشگاه شهید باهنر۳۳۲۲۲۲۵۰
۴بیمارستان ارجمندقبلیبستریخیابان شریعتی۳۲۲۲۵۱۵۰
۵بیمارستان شهید بهشتیقبلیبستریبلوار جمهوری اسلامی۳۲۱۱۰۴۰۹
۶بیمارستان سید الشهداء ( ع )قبلیبستری ـ سرپاییخیابان استقلال۳۲۵۲۶۲۸۰
۷بیمارستان فاطمه الزهرا (س )قبلیبستری ـ سرپایی

 

( ام آر آی)

خیابان پروین اعتصامی۳۲۴۶۶۱۱۶
۸بیمارستان الزهرا (س)قبلیبستری ـ سرپاییچهار راه مهدیه ـخیابان کارگر ۱۴۳۲۲۶۳۳۰۶
۹بیمارستان راضیه فیروزقبلیبستری ـ سرپاییخیابان مطهری۳۲۲۲۸۴۸۴
۱۰بیمارستان مهرگانقبلیبستری ـ سرپاییخیابان ابوحامد- روبروی اوقاف۳۲۲۲۰۲۱۰
۱۱مرکزجراحی محدود پارکقبلیبستری ـ سرپاییپارک نشاط ابتدای خ سعدی۳۲۲۶۲۷۷۷-۳۲۲۲۰۰۹۲-۳۲۲۲۰۸۶۰
۲۱مرکز جراحی محدود آذینجدیدبستری ـ سرپاییخ ابن سینا غربی جنب مدرسه علامه حلٌی۳۲۲۲۷۸۴۹

ب) کلینیک های کرمان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱کلینیک جراحی محدود نیمه شعبانقبلیبستری ـ سرپاییبلوار ۲۲ بهمن ـ چهار راه شعبانیه۹۸-۳۳۲۱۹۹۶۳
۲کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثتقبلیسرپایی

 

( ام آر آی ، آزمایشگاه ، ویزیت و …. )

چهار راه طهماسب آباد ابتدای بلوار جهاد۳۲۲۶۶۲۸۲
۳کلینیک دندانپزشکی مهرقبلیدندانپزشکیبلوار جمهوری تقاطع امام جمعه پاساژگلستان۳۲۴۵۲۲۰۱
۴کلینیک دندانپزشکی پارسقبلیدندانپزشکیخیابان استقلال ساختمان پزشکان نگین طبقه سوم۳۲۴۷۳۰۱۵
۵درمانگاه فرهنگیانقبلیسرپاییمیدان شهید قرنی۳۲۲۶۳۳۹۲

ج) داروخانه ها کرمان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱داروخانه هلال احمرقبلیداروییمیدان علی ابن ابیطالب ( فابریک )۳۲۲۲۳۷۵۵
۲داروخانه فرهنگیانقبلیداروییمیدان شهید قرنی۳۲۲۶۳۳۹۲
۳داروخانه دکتر عبدالهیانقبلیداروییبهمنیار جنب کوچه ۱۸جنب بانک کشاورزی۳۲۴۵۵۰۵۶
۴داروخانه امام رضا(ع)قبلیداروییچهار راه امام جمعه جنب بانک مسکن۳۲۴۵۷۷۶۶
۵داروخانه کیوان (دکتر زارعی)جدیدداروئیمیدان ازادی۳۲۴۶۱۱۰۳

د)آزمایشگاه ها کرمان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱آزمایشگاه دکتر دبیریقبلیتشخیصیبلوار جهاد ـ ضلع غربی چهارراه اقبال۳۲۴۴۲۶۰۵
۲آزمایشگاه دکترشاهرخیقبلیتشخیصیپارک نشاط. ابتدای خ سعدی کلینیک پارک۳۲۲۶۲۷۷۷

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر رفسنجان

الف) بیمارستانهای رفسنجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع )قبلیبستری ـ سرپاییبلوار خلیج فارس۳۴۲۸۰۰۰۰
۲مرکز ام ار آی سپهر (بیمارستان علی ابن ابیطالب) بستری ـ سرپاییبلوار خلیج فارس۳۴۲۸۸۰۶۹
۳بیمارستان نیک نفسقبلیبستری ـ سرپاییخیابان شهداء۳۴۲۵۴۹۶۱
۴بیمارستان مرادیقبلیبستری ـ سرپاییخیابان شهداء۳۴۲۶۰۰۸۰

ب ) کلینیک ها و درمانگاههای رفسنجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱کلینیک های ویژه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانقبلیسرپایی، دندانپزشکی، تشخیصیکلینیک ویژه دندانپزشکی-کلینیک مدرس- کلینیک علی ابن ابیطالب(ع)و…..۳۴۲۶۲۲۹۹-۳۴۲۸۰۰۳۱
۲درمانگاه شبانه روزی فرهنگیانقبلیسرپاییخیابان معلم۳۴۲۶۱۵۱۷
۳درمانگاه شبانه روزی امام خمینی (ره)قبلیسرپایی ،

 

دندانپزشکی و….

خیابان امیر کبیر۳۴۲۶۲۰۳۴-۳۴۲۶۹۵۸۴

ج) داروخانه های رفسنجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱داروخانه فرهنگیانقبلیداروییخیابان معلم۳۴۲۶۱۵۱۷
۲داروخانه هلال احمرقبلیداروییخیابان شهداء ـ جنب هلال احمر۳۴۲۶۳۳۳۰-۳۴۲۶۳۳۳۴
۳داروخانه شبانه روزی دکتر عامریقبلیداروییبلوار طالقانی۳۴۲۶۰۳۲۳
۴داروخانه شبانه روزی پاسارگاردقبلیداروییبلوار طالقانی۳۴۲۶۰۷۴۲-۳۴۲۶۰۸۰۹
۵داروخانه شبانه روزی امام خمینی(ره)قبلیداروییخیابان امیر کبیر – درمانگاه امام۳۴۲۶۲۰۳۴-۳۴۲۶۹۵۸۴

د)آزمایشگاه های رفسنجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱آزمایشگاه ابن سیناقبلیتشخیصیخیابان معلم ـ معلم ۲۱۳۴۲۶۵۴۰۵
۲آزمایشگاه دکتر رهنماقبلیتشخیصیبلوار طالقانی ـ کوچه شماره ۴۱ پلاک ۳۳۴۲۶۹۷۳۰
۳آزمایشگاه دانشکده پزشکیقبلیتشخیصیمیدان انقلاب۳۴۲۶۴۰۰۳

 
لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر سیرجان

الف) بیمارستانهای سیرجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان دکتر غرضیقبلیبستری ـ سرپاییبلوار مالک اشتر ـ خیابان شفا۴۱۴۲۲۲۰۰
۲بیمارستان امام رضا (ع)قبلیبستری ـ سرپاییخیابان ابن سینا۵-۴۲۲۰۲۰۵۱

ب) درمانگاه های سیرجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱درمانگاه شبانه روزی فرهنگیانقبلیسرپاییچهار راه فرهنگ۴۲۲۰۱۷۰۱

ج) داروخانه های سیرجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱داروخانه شبانه روزی فرهنگقبلیداروییچهار راه فرهنگ۴۲۲۰۱۷۰۱
۲داروخانه هلال احمرقبلیداروییخیابان تختی۴۲۲۰۴۰۲۱
۳داروخانه شبانه روزی آریاجدیدداروییبلوار دکتر صادقی نبش چهارراه موحدی۴۲۲۵۷۳۲۴

د)آزمایشگاه های سیرجان

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱آزمایشگاه شفا زندقبلیتشخیصیخیابان شریعتی ـ ساختمان پزشکان رازی۴۲۲۰۳۰۲۳

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهربابک

الف) بیمارستانهای شهربابک

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان ولیعصر (عج)قبلیبستری ـ سرپاییبلوار جهاد۳۴۱۱۵۰۰۲-۳۴۱۱۲۱۸۶

ب) داروخانه های شهربابک

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱داروخانه شبانه روزی دکترمفیدیقبلیداروییبلوار جهاد۳۴۱۲۲۹۰۹
۲داروخانه دکتر بخشاییقبلیداروییخیابان امام ـ جنب اداره فرهنگ۳۴۱۱۳۷۷۰
۳داروخانه دکترزین الدینیقبلیداروییبلوار جهاد۳۴۱۲۲۹۰۹

ج) درمانگاههای شهربابک

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱درمانگاه فرهنگیانجدیدسرپایی – دندانپزشکیخیابان شهید حقَانی۳۴۱۱۷۷۱۷

د)آزمایشگاه های شهربابک

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱آزمایشگاه دکتر امامیقبلیتشخیصیخیابان امام ـ کوچه کویر۳۴۱۱۸۵۸۷

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد – بافت

الف) بیمارستانها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان خاتم الانبیاءجدیدبستری -سرپاییابتدای جاده سیرجان۲۴۴۲۸۸۱۱

ج) داروخانه ها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱داروخانه دکترسالاریجدیدداروییروبروی دادگستری۴۲۴۲۸۸۹۲

 

۹۱۳۱۹۷۵۴۶۹

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر یزد

الف) بیمارستانها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان دکتر مجیبیانقبلیبستری ـ سرپاییخیابان آیت اله کاشانی ـ جنب شرکت نفت۶۶-۳۶۲۴۰۰۶۱
۲بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی مرتاضقبلیبستری ـ سرپاییخیابان آیت اله کاشانی ـ بعد از پارک تیر۹-۳۸۲۴۸۰۰۰
۳بیمارستان سیدالشهداء(ع)قبلیبستری سرپایی

 

( ام آر آی)

خیابان امام۵۲-۳۶۱۱۵۴۵۰
۴بیمارستان افشارجدیدبستری ـ سرپاییبلوار جمهوری اسلامی۳۵۲۵۵۰۱۱
۵بیمارستان شهید صدوقیجدیدبستری ـ سرپاییخیابان ابن سینا۳۸۲۲۴۰۰۰
۶بیمارستان سوانح سوختگیجدیدبستری ـ سرپاییبلوارد شهید پاکزاد – کوچه معلم۳۵۲۵۰۰۹۳
۷بیمارستان شهید رهنمونجدیدبستری ـ سرپاییخیابان شهید رهنمون۹-۳۶۲۶۰۰۰۱
۸مرکز پرتو درمانی شهید رمضان زادهجدیدبستری ـ سرپاییخیابان مطهری۳۷۲۵۱۱۷۴

 

۳۷۲۵۱۱۷۱

ب) داروخانه ها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱داروخانه شبانه روزی شهید دکتر چمرانقبلیداروییخیابان فرخی _ بیمارستان شهید رهنمون۳۶۲۶۶۹۰۰

ج) کلینیک ها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱کلینیک شهید رهنمونجدیدسرپاییخیابان شهید رهنمون۹-۳۶۲۶۰۰۰۱
۲کلینیک خاتم الانبیاء (ص)جدیدسرپاییبلوار آیت ا… طالقانی۳۷۲۶۱۵۰۵
۳کلینیک امام علی (ع)جدیدسرپاییبلوار نواب صفوی۳۵۲۵۵۰۱۱
۴کلینیک افشارجدیدسرپاییبلوار جمهوری اسلامی۳۵۲۵۵۰۱۱

د) آزمایشگاه ها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱آزمایشگاه مرکزیجدیدسرپاییبلوار آیت ا… طالقانی۳۷۲۵۷۶۷۱

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر تهران

الف) بیمارستانها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
۱بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)قبلیبستری ـ سرپاییخیابان ولیعصر(عج) ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان رشید یاسمی۸۸۸۸۴۰۴۰
۲بیمارستان پارسقبلیبستری ـ سرپاییبلوار کشاورز ـ جنب برج سامان۹-۸۸۹۶۰۰۵۱
۳بیمارستان پارسیانقبلیبستری- سرپاییسعادت آباد – میدان کاج – خیابان سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ۲۲۰۹۷۱۳۱

 

۹-۲۲۳۶۳۳۱۲

۴بیمارستان محبقبلیبستری -سرپاییخ ولیعصر(عج) بالاتر از میدان ونک خ لیدا۹-۸۸۶۴۴۶۳۰
۵بیمارستان بهمنقبلیبستری -سرپاییشهرک غرب ایران زمین شمالی۹-۸۸۵۷۵۹۰۱
۶بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نورقبلیبستریخ ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان ظفر ابتدای خیابان اسفندیار پلاک ۹۶۸۲۴۰۰
۷بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاهجدیدبستریخ شریعتی-جنب بزرگراه همت-خ داوودگل نبی (کتابی) شماره ۳۲۳۵۵۵

ب) کلینیک ها

ردیفنام مرکزوضعیت قراردادشرح خدماتآدرستلفن
 کلینیک مرکزیقبلیبستری -سرپاییبالاتر از میدان ونک خ والی نژاد پ۲۴۸۸۸۸۴۴۲۵
۲کلینیک دندانپزشکی مدیستقبلیدندانپزشکیبزرگراه صدر بین شریعتی وکاوه نبش دستور شمالی کوچه۱۲ درب جنوبی ساختمان۲۲۲۰۲۴۳۱
۳کلینیک دندانپزشکی رومیقبلیسرپاییکامرانیه شمالی ابتدای فرمانیه۵۲-۲۲۸۰۰۲۴۸
۳.۸/۵ - (۱۶ امتیاز)

12 نظر برای “لیست مراکز

    1. سلام فعلا نیست .چنانچه درخواست کتبی بازنشستگان محترم ارسال نمایند پیگیری خواهدشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *