لیست نوبت دهم وام اعطائی شرکت

به اطلاع بازنشستگان محترم می رساند لیست نوبت دهم وام اعطائی شرکت مشتمل بر ۳۵۰ نفر از تاریخ ۸۹/۶/۱ لغایت ۹۰/۹/۱ به تعاونی اعتبار پیشرو ارسال و وجوه مربوطه بحساب ذینفعان واریز گردیده است.
ضمناً چنانچه فرد ویا افرادی که متقاضی وام بوده و فرمهای مربوطه با مدارک لازم تکمیل وارائه نموده لیکن وجه مربوطه بحساب انان واریز نگردیده است به دفار نمایندگی کانون ،موسسه صندوق بازنشستگی ویا تعاونی اعتبار پیشرو تماس حاصل نمایند.

کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.