نتایج جلسه مشترک مدیریت صندوق بازنشستگی ،معاونین ،مدیران ارشد،اعضاء مجمع نمایندگان وهیات مدیره کانون

hhhh_307.jpgدر ادامه اقدامات کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در پیگیری حقوق ومطالبات حقه جامعه بازنشستگان مس ودر پی تغییرات اخیر در ساختار مدیریتی موسسه صندوق بازنشستگی وشرکت ملی صنایع مس ایران،حسب دعوت هیات مدیره کانون در ساعت ۵ بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۱ جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر اسفندیار مدیر عامل محترم موسسه ، معاونین ومدیران ایشان ،هیات مدیره کانون واعضاء منتخب مجمع عمومی کانون بازنشستگان در سالن کنفرانس موسسه در کرمان تشکیل وپس از تشریح اهداف وبرنامه های کانون با تاکید بر ضرورت حمایت وصیانت از اعتبار واقتدار صندوق ،تلاش در ایجاد حداکثر شرایط لازم برای تعامل،همراهی وهمکاری سازنده مجموعه بازنشستگی به عنوان عصاره تجربیات  چهل ساله صنعت مس با مدیریت شرکت وصندوق،حفظ شان ومنزلت بازنشستگان وارتقاء سطح معیشت واسایش ایشان،پیگیری حقوق ومطالبات حقه معوقه ومهمتر از همه اعلام امادگی بازنشستگان برای هر گونه همکاری در برنامه های توسعه واقتدار صنعت مس در شرایط اقتصاد مقاومتی ونیز استماع برنامه های هدف و  استراتژی  صندوق ،موارد زیر رابه عنوان جمع بندی کانون از مذاکرات وتبیین موارد موضوع صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۹۱ (پیوست) به استحضار می رساند:

۱/-موارد موضوع صورتجلسه پیوست به عنوان توافق مجموعه بازنشستگی وصندوق در حدود کلیات هدف مورد حمایت جمعی بوده وانتظار دارد تلاش همگان معطوف به تحقق هر چه سریعتر این موارد گردد.

۲/- جامعه بازنشستگی به عنوان یک پیکره واحد، مستقل ویک پارچه ،فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی وگروهی همچنان خود را به عنوان نسل پیشگام وراه انداز صنعت مس در سرنوشت حال واینده این صنعت عزیر شریک دانسته وطبیعتاً نسبت به عظمت وتعالی شرکت ملی صنایع مس ایران وخانواده بزرگ مس احساس مسئولیت ووظیفه می نماید.

 3/-کانون بازنشستگان به عنوان تنها نهاد قانونی ورسمی جامعه بازنشستگی خود را موظف به پیگیری قاطعانه همه اهداف وبرنامه های موضوع اساسنامه وتصمیمات ارکان قانونی خود دانسته ودر این راه از همه قابلیت ها وظرفیت های درونی جامعه بازنشستگی به نفع اهداف مشترک جمعی استفاده می نماید .

۴/- برنامه راهبردی صندوق با اهداف و چشم اندازهای موضوع این برنامه، با تاکید بر محوریت توسعه جغرافیایی مس خاصه استان کرمان به عنوان زادگاه این صنعت، مورد استقبال  وحمایت جامعه بازنشستگی بوده ،امیدوار است مدیریت صندوق بتواند با ساز وکارهای لازم شرایط عینی وعملیاتی مورد نیاز را برای اجرائی کردن این برنامه بمرحله  اجرا بگذارد.

۵/- کانون بر این باورست که حل سریع مسائل بازنشستگان وتحقق هر چه زودتر مطالبات موضوع این صورتجلسه بتواند فرصت لازم برای مشارکت هر چه بیشتر جامعه بازنشستگی را در مسیر کمک به اجرای اهداف استراتژیک صندوق فراهم اورده، از تاثیر آفت فرصت سوزی بر روابط فی ما بین جامعه بازنشستگی وصندوق ممانعت نماید،هم به این سبب بیش از هر چیز وبا توکل به ذات احدیت امید به حسن نیت ،تدبیر وسرعت عمل مقامات مربوطه در تحقق این موارد بسته است،انشا ا…

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

موضوعات حقوقی ومصوب صورتجلسه تنظیمی مدیر عامل،معاونین ومدیران موسسه صندوق بازنشستگی ، اعضاء مجمع نمایندگان وهیات مدیره کانون بازنشستگان ۲۸/۶/۹۱- کرمان

۱- مقرر گردید در خصوص  مابه التفاوت سهام ترجیحی بازنشستگان جناب آقای دکتر اسفندیار مدیر عامل،دکتر مهرانی معاونت مالی – اقتصادی، موسسه صندوق بازنشستگی مستمراً ومجدانه تا حصول نتیجه پیگیری وخبرهای خوش ان هرچه زودتر به بازنشستگان داده شود.

۲- در خصوص مطالبات حقوقی افزایش حداقل مستمری بازنشستگان،مزایای ۵ سال سنوات ارفاقی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد مقرر و ما به التفاوت پاداش پایان خدمت (سالی دو ماه) و همچنین برقراری حق شایستگی توسط کانون بازنشستگان راهکارهای پیشنهادی جهت بررسی واجرائی شدن به مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی ارائه و موسسه صنوق بازنشستگی  نسبت به اجرائی نمودن ان اقدام نماید.

۳- کلیه بازنشستگان تاکید دارند که مبلغ ۹۲ میلیارد تومان موضوع مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران صرفاً جهت مطالبات فوق الذکر بازنشستگان هزینه گردد ولاغیر.

(توضیح اینکه در مورد بند ۳ مصوبه مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی توزیع مبلغ ۹۲ میلیارد تومان جهت مطالبات بازنشستگان را با عنایت به قول مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع مس ایران (دکتر سعد محمدی)با پیشنهاد ان به هیات امنای  صندوق موکول نمودند تاپس از بررسی راهکار های قانونی به مورد اجراء گذارده شود.)  

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *