پیگیری خواسته ها ومطالبات بازنشستگان

در مورخه یکشنبه ۹۶/۵/۲۹ راس  ساعت ۱۰ صبح جلسه ای با حضوراقای دکتر ابراهیمی معاونت منابع انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران ، اقایان ارمان حسنی مدیر منابع انسانی وتشکیلات و روشها،ابراهیم جمالی مدیر امور بازنشستگان و اعضاء هیات مدیره کانون در خصوص خواسته ها ومطالبات بازنشستگان در محل دفتر شرکت مس تهران برگزارگردید.

در این جلسه ابتدا اقای ابراهیم جمالی  مدیر امور بازنشستگان خلاصه ای از خواسته های بازنشستگان را با نتایج پیگیری ان باطلاع حضار رساندند.

سپس اعضای هیات مدیره کانون نیز ضمن برشمردن خواسته ها ومطالبات بازنشستگان واینکه مدت مدیدی  این خواسته ها در دستور کار موسسه صندوق بازنشستگی وشرکت ملی صنایع مس ایران بدون پاسخ  مانده،خواستار رسیدگی و پاسخ صریح وشفاف در خصوص این خواسته ها گردیدند:

۱-اولین موضوع مطرح  شده  خواسته قانونی بازنشستگان سنوات ۸۳ و۷۵ ،از کارا فتادگان وفوتی های ناشی از کار بود که پس از بحث وتبادل نظرات حاضرین در جلسه نتیجتاً مقرر گردید که در اسرع وقت مکاتبه ای از سوی موسسه صندوق بازنشستگی به هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفته و بار مالی ناشی از ان با توجیهات و ارائه ومستندات قانونی مفصلاً در متن نامه گنجانده شود واقای دکتر ابراهیمی نیز قول مساعد دادند که از این موضوع حمایت ویژه مبذول خواهند نمود.

توضیح اینکه اقای عباس بنی اسدی نیز به نمایندگی از سوی این دسته از بازنشستگان در جلسه مذکور حضور داشته وبه سهم خود از حقانیت موضوع دفاع نمودند.

۲-درخصوص اعطای مابه التفاوت ناشی از احتساب ۵ سال سنوات ارفاقی که از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ به ذینفعان محاسبه  وپرداخت می گردد ایشان اعلام داشتند نظر باینکه هیچ محمل قانونی دال بر پرداخت وجود ندارد.لذا پرداخت ما به التفاوت ان امکان پذیر نمی باشد ومصوبه هیات مدیره شرکت نیز با اجرای ان از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ به بعد می باشد.

۳- درخصوص تقاضای بازنشستگان مشمول مصوبات  خاص و۵ سال سنوات ارفاقی که از تاریخ۹۱/۱۰/۱ به بعد بافتخار بازنشستگی نائل گردیده اند مقرر گردید با توجه به مجوز قبلی پرونده ایندسته از بازنشستگان توسط اقای جمالی مدیر امور بازنشستگان مورد بررسی ورسیدگی واقدامات لازم را بعمل اورند.ضمناً کانون بازنشستگان  تا حصول نتیجه پیگیر تحقق موضوع خواهد بود.

۴-حق عائله مندی بانوان بازنشسته را فاقدمحمل قانونی دانسته وعنوان داشتند  بانوان محترم که در زمان اشتغال حق اولاد دریافت می نمایند مشمول مقررات قانون کار می باشند وبا توجه به مقررات خاص صندوق بازنشستگی مس این مزایا در زمان بازنشستگی قطع می گردد ولی استثناً چنانچه بانوان بازنشسته مستقیماً سرپرستی فرزندرا عهده دار باشند واین را مراجع ذیصلاح (دادگاه) کتباً اعلام نماید به ان  فرزندان حق اولاد پرداخت خواهد شد.

۵-  محاسبه امتیاز سختی کار وپرداخت وجوه ان در خصوص منتقلین از وزارت معادن وفلزات سابق از دیگر  موارد مطرح شده بود که اقای جمالی با استناد  به مقررات جاری ودستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت سختی کار در شرکت مس عنوان نمودند این افراد حداقل بایست سه سال متوالی  در یکی از مشاغل شرکت ملی صنایع مس ایران اشتغال داشته باشند وبر اساس اخرین شغل انان در شرکت مس پرداخت  گردد واز انجائیکه این بازنشستگان محترم فقط یک روزکارمند مس بوده وروز بعد بازنشسته شده اند لذا  مزایای سختی کار تعلق نخواهد گرفت.

۶- در خصوص اندسته از بازنشستگان محترم سال ۱۳۸۹ (۱۷ نفر ویا موردی سنوات دیگر)که  بنا به درخواست شخصی تقاضای بازنشستگی نموده ومصوبه خاص مشمول ۵ سال سنوات ارفاقی در زمان تقاضای انان وجود نداشته، لذا مزایای ۵ سال سنوات ارفاقی مشمول انان نخواهد شد ومصوبه ای که در مکاتبات  اشاره شده مربوط به مصوبه خاص هیات مدیره در خصوص کارمندان دفتر تهران  در جهت تعدیل نیروی انسانی ان دفتر به صورت انتقال به اذربایجان ویا کرمان ویا بازنشستگی می باشد.

۷- موضوع تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان که از سال ۸۶ به بعد صورت نگرفته  مطرح گردید  ومقرر شد که اقای جمالی مدیر امور بازنشستگان با مدیر منابع انسانی وتشکیلات وروشها درخصوص تطبیق مستمری هماهنگی لازم  بعمل اورند.

۸-در خصوص اعطای کمک هزینه اموزش، بن کتاب و… هیات مدیره کانون خواستار این قبیل تسهیلات مشابه شاغلین شدند  اقای دکتر ابراهیمی اظهار داشتند دستورالعمل اجرائی تسهیلات رفاهی وکمک اموزشی در حال تهیه  وتدوین  می باشد واین تسهیلات برای بازنشستگان نیز مدنظر قرار گرفته که پس از تصویب ابلاغ واجرائی خواهد شد.

۹- خواسته بازنشستگان شاغل دفتر تهران قبل از سال ۱۳۷۰ که دفتر شرکت مس تهران فاقد نمودار سازمانی مصوب بوده واجحاف در حق انان شده واز مزایای شغل بی بهره شده اند نیز مطرح گردید   ومقرر گردید  اقای جمالی مدیر امور بازنشستگان بررسیهای لازم  ار در اینخصوص بعمل اورده وگزارشی از وضعیت  انان ارائه نمایند.

۱۰- در خصوص چگونگی محاسبه ضریب افزایش سالیانه ۹۶ بازنشستگان  با توجه  به عدم احتساب مبلغ  پایه سنواتی واعتراض بازنشستگان ، اقای دکتر ابراهیمی  اظهار نمودند که این مورد نیاز به مصوبه هیات مدیره شرکت را دارد واز حیطه وظایف واختیارات ایشان  خارج می باشد.

ضمناً در پایان جلسه مجدداً موضوع انعقاد قراردادمراکز درمانی وداروئی تهران ،تثبیت مکانی جهت توزیع برنج وروغن بازنشستگان  مطرح گردید ودر پاسخ اظهار نمودند که مراکز داروئی که مشکلی در فرم قرارداد بوده مرتفع ودر حال حاضر توزیع برنج وروغن  در جنب دفتر تهران انجام می شود تا با هماهنگی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی مکانی در موقعیت مناسب  شهری در نظر گرفته شود.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *