پی گیری مطالبات مصوبات ۵ سال سنوات ارفاقی بعد از ۹۱/۱۰/۱

باتوجه به پیگیری مکرر ومستمر کانون بازنشستگان وارائه توضیحات لازم ومستند به مسئولین محترم ذیربط،مجدداً از اقای مهندس موسوی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی تقاضا گردید که مراتب را دردستور کار قرارداده تا انشاا…هرچه سریعتر نسبت به تحقق خواسته بحق انان ترتیب اثر داده شود عین مکاتبه با ایشان بشرح ذیل جهت اگاهی ذینفعان موضوع ارسال می گردد:
همانگونه که استحضار دارید بنا به تصویب هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع مس ایران مزایای مصوبات خاص ( ۵ سال سنوات ارفاقی )با تاریخ اجرای ۹۱/۱۰/۱ محاسبه وبه ذینفعان موضوع پرداخت گردیده است،با توجه باینکه برخی از بازنشستگان بعد از تاریخ مذکور وباهمان شرایط مصوبات خاص( ۵ سال سنوات ارفاقی ) بازنشسته گردیده ولی مزایای سنوات ارفاقی انان لحاظ نشده ،لذا با توجه به مکاتبات ومذاکرات قبلی با جنابعالی ودیگر مسئولین محترم ذیربط در اخرین جلسه با حضور اقای دکتر ابراهیمی معاون محترم منابع انسانی،مدیر محترم منابع انسانی وتشکیلات،مدیر محترم امور بازنشستگان واعضای محترم هیات مدیره کانون بازنشستگان موضوع فوق کاملاًتشریح و مقررگردید مدیر محترم امور بازنشستگان پرونده های ایندسته از بازنشستگان را مورد بررسی ورسیدگی قرار داده وگزارشی را ارائه تا به استناد مجوز قبلی (۹۱/۱۰/۱)مراتب از طریق مدیرعامل وهیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع مس ایران پیگیری وپس از تصویب بار مالی ناشی از ان اجرائی گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم را مبذول ونتیجه را جهت اگاهی ذینفعان موضوع به کانون اطلاع دهند.

 

کانون بازنشستگان صنایع مس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *