گردهم آئی پیشکسوتان صنایع مس ایرانبدینوسیله باطلاع کلیه پیشکسوتان ومستمری بگیران شرکت ملی img_gerd-ham-ayi.jpgصنایع مس ایران می رساند،بمناسبت هفته صنعت ومعدن گردهم آئــی عظیم بازنشستگان ومستمری بگیران شرکت مس با حضور مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی ،معاونین،مدیران وجمعی از مدعوین خاص کانون بازنشستگان در روز سه شنبه مورخه ۸۹/۴/۱۵ راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل مسجد سقا خانه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در دوراهی سرچشمه – رفسنجان برگزار می گردد.

از کلیه بازنشستگان معزز دعوت بعمل می اید تا در این جمع صمیمی وپر شور شرکت فرمایند.

 کانون بازنشســـــــتگان صنایع مس ایران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.