گزارش اجمالی از عملکرد چندساله کانون

بسمه تعالی
گزارشی اجمالی از عملکرد چند سال گذشته کانون بازنشستگان صنایع مس
بر اساس درخواست بازنشستگان محترم عضو کانون ذیلا و بطور اجمال اشاراتی به عملکرد موفق کانون بازنشستگان اعم از اعضای محترم مجمع فعال نمایندگان، هیئت مدیره، دبیر و کادر اجرایی در چند سال اخیر نموده اند که به لطف خداوند و همت و درایت مسئولین محترم صنعت مس ایران، مدیر عامل و هیات مدیره محترم صندوق بازنشستگی و مدیران امور بازنشستگی، اعضای محترم کارگروههای تخصصی و سایر عوامل دخیل در امر ارتقا سطح معیشتی، رفاهی، درمانی بازنشستگان و خانواده های گرامی آنان داشته اند. بدوا سپاسگزار نعمات خداوندی و سپس به عنوان نمایندگان جامعه پیشکسوتان از کلیه مسئولین صدیق و صادق تشکر و قدردانی می نمائیم. فلذا فهرست وار این اقدامات را جهت تجدید آگاهی به حضورتان تقدیم می نماید .
هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنا به خواسته اکثریتی بازنشستگان در صدد چند مورد انگشت شمار از جمله امور شدن، تقلیل سن حق سرپرستی بازنشستگان از ۶۵ به ۶۰ ، و ارتقا سقف ۳۵ سال بازنشستگی مشابه مشمولین تامین اجتماعی که دردستور کار هیأت مدیره شرکت مس قرار دارند بطور جد و مستمر می باشد و امیدواری داریم در کمترین زمان ممکن این موارد نیز به همت مسئولین محترم صنعت مس اجرایی خواهد شد ، لذا هیات مدیره کانون خود را موظف در قبال خواسته بحق بازنشستگان و پیگیری خواسته های آنان می داند ، انشاءالله کما فی السابق بازنشستگان محترم از حقوق قانونی و نمایندگان خود در این راه حمایت و همراهی نمایند.
با احترام ، هیأت مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران
فهرست اقدامات نجام شده :
۱- پیگیری حق جذب در سال ۸۶ که به جای ریالی آن سهام مس دادند .
۲- در سال ۸۹ شش آیتم مصوب شد : ۱- ماه رمضان ۲- هزینه نگهداری۶۵ سال ۳- هزینه سفر ۴-هزینه ورزش ۵- هزینه روز بازنشسته ۶- تفاوت عیدی دولت با شاغالین .
۳- در سال ۹۰ پیگیری طبقه بندی مشاغل که ۲۵ درصد مصوب شد .
۴- در سال ۹۱ مصوب ۵ سال سنوات گروه و پایه و افزایش ۲۵ درصد مستمری
۵- در سال ۹۲ افزایش حقوق ۲۵ درصد (بیشترین افزایش نسبت به شاغلین)
۶- در سا ۹۳ افزایش حقوق ۲۰ درصد (بیشترین افزایش نسبت به شاغلین)
۷- با پیگیریهایی که در سال ۹۴ در خصوص افزایش سالیانه که همانند شاغلین به دلیل بالا بودن این افزایش صورت گرفت که این موضوع در سال ۹۵ اجرایی شد
۸- در سال ۹۴ سالی دو ماه مصوب شد به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان به تمامی بازنشستگان زیر سال ۸۶ که یک ماه گرفته بودند از ابتدا پرداخت گردید.
۹- پیگیری و مصوب پاداش سالی یکماه کارکنانی که در سال ۷۵/۸۳ بازنشست شده بودند دو ماه پرداخت شد
۱۰- پرداخت تفاوت سنوات ۵ سال ارفاقی.
۱۱- پرداخت پاداش پایان سال ، سالی دو ماه سنوات ارفاقی
۱۲- پیگیری مصوبات جانبازان شرکت
۱۳- مصوبه اجاره بهاء
۱۴- پیگیری و تشکیل صندوق پس انداز از طریق هیئت مدیره محترم وقت شرکت ملی صنایع مس
۱۵- پیگیری و اخذ مصوبه عیدی مانند شاغلین
۱۶- پیگیری و اخذ مصوبه حق مسکن و خوار و بار
۱۷- مصوبه تطبیق و رتبه
۱۸- مصوبه ۱۰۰ هزار امتیاز پاداش آخر سال که در دو نوبت پرداخت شد.
۱۹- مصوبه هزینه سفر مانند شاغلین
۲۰- پرداخت بابت ماه رمضان همانند شاغلین.
۲۱- مصوبه هر آنچه به شاغلین پرداخت می شود به بازنشستگان هم پرداخت شود
۲۲- حصارکشی زمینهای هفت باغ
۲۳- خرید یک واحد ساختمان شهربابک به ارزش صد وپنج میلیون تومان بصورت قسطی که ارزش افزوده ی فعلی آن قریب یک و نیم میلیارد تومان
۲۴- پیگیری مصوبه پرداختهای غیر مستمر که بودجه شده و هر سال هر آیتم به موقع همراه با شاغلین پرداخت می شود
۲۵- پیگیری و گرفتن بیش از ۲۵ درصد سهمیه اشتغال برای فرزندان بازنشستگان در مس و شرکتهای زیر مجموعه
۲۶- افزایش کف مستمری بازنشستگان از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰۰۰ تومان در سال و تعدیل آن در سنوات بعدی در سال
۲۷- اخذ مصوبه کالای اساسی همانند شاغلین
۲۸- پیگیری اخذ مصوبه واگذاری سهام جهان فولاد که در حال انجام است و به زودی در پورتفو (سبد سرمایه گذاری) عزیران قبل از سال ۸۶ و بعد از آن قرار خواهد گرفت .
۲۹- پیگیری اخذ وام شرکت همانند شاغلین به بازنشستگان
۳۰- پیگیری بیمه عمر از ۶۵ سال به سن ۷۵ سال و نهایتا از ۷۵ سال به ۸۰ سالگی .
۳۱- پیگیری پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی .
۳۲- پیگیری پرداخت هزینه ی کفن و دفن سه و نیم برابر کف حقوق
۳۳- پرداخت بیمه و دیه مانند دیه ماشین و بیمه حادثه ۱۵۰ میلیون و بیمه زلزله ۱۵۰ میلیون تومان
۳۴- پیگیری پرداخت سالی دو ماه افرادی که بیشتر از ۳۰ سال سابقه کار داشتند
۳۵- پیگیری پرداخت بر مبنای حقوق ۳۵/۳۰ اداره کار (صندوق تامین اجتماعی)در سال ۱۴۰۰ و ادامه آن در سال ۱۴۰۱
۳۶- پیگیری تطبیق میان بازنشسته های جدید و قدیم برای جلوگیری از فاصله حقوقی و اجرای عادلانه آن .
۳۷- پیگیری سهام ترجیحی از طریق سازمان بازرسی که شکایت شد (حق به بازنشستگان دادند ) و اعلام نمودند به دلیل اینکه مصوبه هیئت وزیران و دولت وقت بوده که در سطح ملی است و در حال حاضر نقض آن امکان پذیر نمی باشد.
۳۸- هیئت مدیره در زمان مدیر عامل وقت مصوب کرده که بیمه بازنشستگان را به بیمه سامان بدهند با اعتراض هیئت مدیره کانون و جمعی از بازنشستگان و نمایندگان ، و حضور در جلسه هیئت مدیره شرکت این موضوع منتفی و به حالت اولیه برگشت .
۳۹- تعداد ۴ نفر پرسنل کانون که شامل قانون کار بودند به یکی از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی منتقل و حقوق و مزایا دریافت می نمایند که این پیگیری دو الی سه سال طول کشید
۴۰- پیگیری امور شدن( که سالها پیگیر آن بودیم ) در مجمع عمومی عادی شرکت و تصویب آن در مجمع عادی شرکت
۴۱- اخذ پاداش مجمع سالیانه صندوق
۴۲- اخذ پاداش شب یلدا از صندوق
۴۳- اخذ عیدی از صندوق
۴۴- پیگیری و خرید ۱۷ هزار سهام مس برای مشارکین صندوق از محل فروش بخشی از سهام جهان فولاد توسط مدیر عامل و هیئت مدیره محترم صندوق بازنشستگی که در حال حاضر جزء سهام شما عزیزان لحاظ شده .
۴۵- پیگیری و عقد قرارداد با مراکز درمانی و بهداشتی در شهرستانهای محل سکونت عزیزان بازنشسته از طریق مدیر امور بهداشت و درمان و پزشک معتمد شرکت
۴۶- پیگیری اخذ مصوب هدیه هفته بسیج
۴۷- پیگیری و اخذ مصوب پاداش میلاد امام رضا
۴۸- پیگیری و اخذ مصوب پاداش عید مبعث حضرت رسول (ص)
۴۹- پیگیری و اخذ مصوب پاداش مجمع فوق العاده مس
۵۰- پیگیری و اخذ مصوب پاداش مجمع عادی مس
۵۱- پیگیری و اخذ مصوب پاداش روز مرد
۵۲- پیگیری و اخذ تصویب پاداشهای موردی
۵۳- پیگیری و اخذ پاداش پایان سال ۱۴۰۰
۵۴- پیگیری و اخذ پاداش مدیر عامل در سال ۱۴۰۱
۵۵- پیگیری و اخذ موافقت افزایش حق ایاب و ذهاب و رتبه در سال ۱۴۰۰ لحاظ شدن در مستمری بازنشستگان
۵۶- طرح مجدد تفاوت سقف بازنشستگی مشمولین تامین اجتماعی با مشارکین صندوق در جلسه ی ۱۴۰۱/۱/۱۵ و موافقت ضمنی و دستور بررسی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ی شرکت
۵۷- پیگیری و پرداخت پاداش روز کارگر همانند شاغلین
۵۸- پیگیری و تلاش و ارائه پیشنهاد به مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی در خصوص تغییر ضریب مزایای غیر مستمر (که از طریق موسسه پرداخت می شود، هزینه ورزش، روز بازنشسته ، هزینه ۶۵ سال به بالا) به میزان افزایش درصد حقوق سالانه
۵۹- پیگیری ادامه روند امور شدن (جلسه با مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس آقای دکتر رستمی )
۶۰- پیگیری جهت عقد قرارداد در خصوص هتل برای سفرهای زیارتی به مشهد مقدس
۶۱- پیگیری و اخذ سایر مواردی که به مناسبتهای مختلف به شاغلین پرداخت می شود

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

۴.۲/۵ - (۲۹ امتیاز)

یک نظر “گزارش اجمالی از عملکرد چندساله کانون

  1. به نام آفریدگار عشق و محبت
    ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت
    خسته نباشید میگویم به همه افرادی که سعی و تلاش نمودند و در راه دفاع از حق و حقوق از دست رفته و پایمال شده بازنشستگان و مستمری بگیران و فرزندان بازنشسته و مستمری بگیر کار و تلاش کردند و امروز و فردا هم به سبب زحمت همه عزیزان در این راه با هدف انسانی وحفظ شرافت و کرامت خانواده های صنابع ملی مس و سایر شرکتها و سازمانها که باعث افتخار و سربلندی برای خود و سایر کارکنان و بازنشستگان شده و می شوند قدردانی و کمال تشکر را دارم . اول خداوند را شکر می‌نمایم و از صمیم قلب از همه کسانی که در این امر وظیفه ای را بر عهده گرفتند تا این هدف والا شکل گرفت تشکر مینمایم و دست همگی را می‌بوسم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *