گزارش اقدامات انجام شده در خصوص هزینه های درمانی

بازنشستگان معزز اطلاع دارند که بر اساس مفاد ماده ۸۰ ائین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران (فصل نهم،کمک های بهداشتی )مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲و  همچنین ماده ۲۸( فصل هفتم) ائین نامه استخدامی، رفاهی،بهداشتی،درمانی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ که عین مفاد ماده فوق الذکر بشرح ذیل امده است:
ماده۲۸-کلیه مستخدمین شاغل،بازنشسته واز کار افتاده وافراد تحت تکفل انان وهمچنین بازماندگان مستمری بگیر مستخدمانی که در حال خدمت،بازنشستگی ویا از کار افتادگی فوت شده ویا می شوند از کمک هزینه های بهداشتی درمانی شرکت برخوردار خواهند شد.
نظر باینکه اخیراً اعضا محترم هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه درخصوص تامین کسری وجوه صندوق بازنشستگی که امری قانونی، الزامی وتفکیک ناپذیر خواهد بود با تفسیر از مفاد مصوبه مجمع هزینه های درمانی که غیر مرتبط با موضوع بوده را درقالب تامین کسری بودجه لحاظ می نمایند که به همت و درایت جامعه پیشکسوتان ونمایندگان محترم انان در قالب مجمع نمایندگان- هیات مدیره واستفاده از مشاوره صاحبان خرد وتجربه موضوع بنا به اظهارات اعضای هیات مدیره شرکت مس کان لم یکن تلقی می گردد و تا زمان مکتوب وقطعی شدن تاحصول نتیجه نهائی پیگیری موضوع الزامیست .
امید است که تصمیم سازان شرکت ملی صنایع مس ایران وفق قوانین ومقررات جاری وساری در خصوص حقوق سازندگان بی بدیل صنعت مس کما فی السابق توجه کافی مبذول فرمایند.
به استحضار می رساند در طول هفته قبل اعضای هیات مدیره کانون تلاشهای زیادی را با حضور فیزیکی در دفتر مرکزی ورایزنی ونشست های متعدد با مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی،اعضای هیات مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران،دبیر هیات مدیره شرکت مس،مدیر حراست،معاونت منابع انسانی وامور اجتماعی وحضور فیزیکی جمعی از بازنشستگان ونمایندگان در محل تشکیل جلسه هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران وگفتگو ومذاکره با ان بزرگواران موضوع را مطابق اظهارات خود کان لم یکن تلقی نموده اند.
لیکن با توجه باینکه این گونه تصمیمات ومصوبات در هر زمان قابلیت تغییراتی دارد،لذا هیات مدیره کانون هوشیارانه ،قانونمند نمودن ان برحسب مفاد ماده ۲۸ ائین نامه استخدامی مصوب ۱۳۹۰ که صراحتاً و تلویحاً مشمول شاغلین وبازنشستگان خواهد بود را از مقامات ارشد وهیات مدیره شرکت مس (عنداللزوم در قالب مفاد اساسنامه) خواستار وتا تحقق کامل موضوع را پیگیری خواهند نمود.
بدیهی است انتظار دارد چنانچه در راه تحقق وثبات موضوع نیاز مشاوره ای باشد جامعه پیشکسوتان معزز و بزرگان دارای تخصص با هیات مدیره کانون کما فی السابق همراهی وهمفکری لازم را بنمایند.
(پوزش از تاخیر درارسال مطلب بدلیل نقص فنی سایت کانون)
کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *