گزارش جلسه مدیر عامل صندوق بازنشستگی با اعضای مجمع نمایندگان کانون

jhyijhiبر اساس هماهنگی های قبلی،جلسه مجمع نمایندگان کانون با حضور مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس در روز دوشنبه مورخه ۹۴/۱۲/۱۷ راس ساعت ۱۰:۳۰ با قرائت تلاوت ایات کلام ا… مجید وسرود ملی در محل سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی کرمان برگزار گردید هدف از برگزاری جلسه که از قبل در جلسات مجمع عمومی نمایندگان وهیات مدیره کانون مطرح شده بوده ضمن دیدار با مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی ومدیران محترم مجموعه بازنشستگی اگاهی از وضعیت وعملکرد صندوق در سال جاری واهداف اینده ان و همچنین عمده مطالب پیرامون سوالات جامعه پیشکسوتان وپاسخگوئی ایشان بود.
ابتدا دبیر کانون ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه وپیشاپیش سالگرد شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) وعرض خیر مقدم به مدیر عامل محترم ومدیران زیر مجموعه موسسه صندوق بازنشستگی وتشکر ویژه از حسن نیت وتوجه جناب اقای مهندس مراد علیزاده مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ،اعضاء هیات امنا وهیات مدیره ومدیر عامل موسسه صندوق بازنشتسگی وهمچنین عرض خیر مقدم وخسته نباشید وخدا قوت به اعضای مجمع نمایندگان که از راه های دور ونزدیک وفقط به منظور ادای وظیفه وخدمت به جامعه پیشکسوتان صنعت مس مرتباً در جلسات حضور می نمایند تقدیر وتشکر بعمل اورده وهدف از برگزاری جلسه را تشریح واز مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی در خواست نمودند بدواً با ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت صندوق وبرنامه های خود را ارائه نمایند وسپس جلسه با پرسش وپاسخ ادامه یابد.
به نمایندگی از سوی اعضای مجمع نمایندگان ،هیات مدیره و هرشعبه اقایان رمضان جمالی (مجمع) محمد حسین پورمحمدی (هیات مدیره)یداله شفیعی(بازرس) اسماعیل بیگی (تهران)،زارعی (سیرجان)،بخشائی (شهربابک) هرکدام به تناسب چند دقیقه ای صحبت هایی در خصوص خواسته های بحق بازنشستگان وتشکر از مدیر عامل شرکت مس وصندوق بازنشستگی نمودند. در ادامه از مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی تقاضا گردید تا گزارش خود را ارائه نمایند وایشان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه واز اینکه با تاخیردر جمع نمایندگان حضور یافته اند عذر خواهی نمودند.
سپس گزارش خود را که بر روی برنامه رایانه ای ضبط وثبت شده بود وحاوی اطلاعات وامار وارقام وترسیم نمودارهای مقایسه ای بند به بند توضیح دادند که مختصراً جهت اگاهی جامعه پیشکسوتان به چند نمونه از کلیات ان اشاره می گردد:
تاسیس صندوق بازنشستگی ۱۳۶۱/۱۱/۸ –ثبت ۸۰/۲/۱ تعداد مستمری بگیران حاضر حدود ۳۷۵۰ نفر تعداد شرکت های وابسته ۳۲ شرکت
ایشان در ادامه با ارائه نمودارهای مقایسه ای در امد حاصل از سال ۹۰ تا ۹۳ را روند فزاینده اعلام نمودند .
میزان دارائی های موسسه صندوق بازنشستگی در حال حاضر قریب ۱/۸۰۰میلیارد تومان به قیمت روز بیان نمودند.ایشان همچنین اظهار نمودند که با بستن وتعطیلی برخی شرکت های زیان ده حدود ۵۸ میلیارد تومان صرفه جوئی شده است.
شرکت هایی که زیان ده بوده وتعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند واز فعالیت انان جلوگیری بعمل امده است:
سرمایه گذاری مس اذربایجان (پروژه تله کابین کلیبر) ۲۲ میلیارد تومان
ساختمان سازی جردن تهران ۵۸ میلیارد تومان
سنگ سیاه جم ۵۸ میلیارد تومان
یارانه مس ۱۴ میلیارد تومان
ودر پایان گزارش ایشان اظهار امیدواری نمودند که جامعه پیشکسوتان نگران حقوق مستمری خود نباشند چرا که بر اساس مقررات جاری موسسه صندوق بازنشستگی،شرکت ملی صنایع مس ایران ودولت محترم جمهوری اسلامی ایران متعهد به پرداخت مستمری بازنشستگان می باشند وتمام تلاش بنده وکادر زیر مجموعه این است که مستمری شما به موقع پرداخت گردد.
جلسه با ۲۰ دقیقه وقت ادای فریضه نماز واستراحت موقتاً به پایان رسید .
مجدداً دبیر کانون ضمن عرض خسته نباشید به حاضرین از مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی درخواست نمودند با توجه به جلسات متعدد با حضور بازنشستگان ،هیات مدیره کانون ومدیر امور بازنشستگان بنمایندگی از ایشان وهمچنین صورتجلسات اعضای مجمع نمایندگان هر شعبه کانون تعدادی سوال جامع وعام المنفعه جمع اوری شده وبه منظور استفاده از وقت به ایشان تقدیم نمودند که ضمن قرائت پاسخ های لازم را جهت اگاهی اعضای محترم مجمع ودر نهایت توسط ان بزرگواران به جامعه پیشکسوتان انتقال یابد. نظر باینکه سوالات از طریق کانون با همکاری اعضای مجمع نمایندگان دسته بندی ودر زمینه های (حقوقی،رفاهی،درمانی، شرکتها ومتفرقه) طبقه بندی شده بود ایشان بدواً موضوع تفاوت عیدی بازنشستگان و۲% افزایش سالانه را بر وفق مقررات عنوان داشتند واظهار نمودند اینگونه تصمیمات از اختیارات هیات امنای صندوق می باشد وعلیرغم پیگیری های کانون بازنشستگان واینجانب وطرح موضوع در جلسه هیات امنای صندوق مورد موافقت قرار نگرفته واعضای هیات امنا مصراً خواستار تعیین تکلیف افزایشات سالانه بازنشستگان مطابق مقررات وبخشنامه های دولت ویا ضوابط تامین اجتماعی هستند وامکان دیگری وجود ندارد که در این رابطه برخی از اعضای مجمع نمایندگان اعتراضاتی نیز نمودند واشاره به فصل بازنشستگی ائین نامه ومقررات جاری وساری ذیل ماده ۱۰۹ ائین نامه داشتند ولی ایشان مجدداً خواستار تحقق راهکارهای اعضای هیات امنای صندوق شدند ومدیر امور بازنشستگان نیز با ارائه توضیحات خود مبنی بر اینکه در سالهای گذشته با افزایشات سالانه مستمری بازنشستگان در حال حاضر بیش از مستمری فردی که جدیداً بازنشسته می شود واین موضوع دوگانگی بوجود اورده است.
*در خصوص اعمال ضریب سختی کار ومحاسبه ریالی ان ، همانطوریکه قبلاً باطلاع بزرگواران رسانده شده بود، مشاغل توسط صندوق بازنشستگی تهیه وجهت اعمال ضریب ومحاسبات بعدی به دفتر تشکیلات ارجاع ودراین رابطه مدیر امور بازنشستگان را مامور پی گیری تا حصول نتیجه واجرائی شدن ان نمودند .
-موارد مربوط به تقاضای بازنشستگان ۸۳ و۷۵ عنوان داشتند بر اساس اخرین جلسه با مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران پرونده موضوع از سوی شرکت مس مختومه اعلام گریده لیکن چنانچه متقاضیان تمایل دارند می توانند از طریق مراجع قضائی طرح دعوی نمایند.در این رابطه نیز اعتراضاتی از سوی برخی از نمایندگان ودبیر کانون در خصوص اجحاف حق ذینفعان موضع شد ولی ایشان مصراً تاکید بر گفتار مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران داشتند.

-در خصوص مسئله بغرنج وذغدغه اصلی بازنشستگان موضوع بیکاری فرزندان بازنشسته سوال شد، ایشان صراحتاً اعلام نمودند که در این زمینه هیچ اقدامی نمی توانند انجام دهند کما اینکه از بدو خدمت نیز بعلت مازاد داشتن نیروی انسانی جذب ننموده وفقط می توانند ابراز همدردی نمایند.
-موضوع سهام ترجیحی وشرکت سرمایه گذاری را منوط به پیگیری ها ی قضائی توسط کارشناس مجرب دادگستری وطرح دعوی توسط ذینفعان نمودند.
*سوالاتی در خصوص تعیین تکلیف دارائی های بلا استفاده صندوق از جمله زمین مجاور دفتر کرمان ،اپارتمانهای شهربابک شد که ایشان تبدیل زمین را به ساخت کلینیک پزشکی ویا اقدام دیگر از لحاظ اقتصادی ودر امدزائی صلاح نمیدانستند واپارتمان های شهربابک را قصد فروش با شرایط جدید دارند.
-موضوع تفاوت ۵ سال سنوات ارفاقی که در چند ماه گذشته توسط ذینفعان موضوع ،مکاتبات وجلسات متعدد کانون صورت گرفته به مدیر امور بازنشستگان ماموریت دارند که مراتب را از طریق شرکت ملی صنایع مس ایران بطور جدی پیگیری نمایند .
-درخصوص ایجاد میهمانسرا در شهرهای زیارتی وسیاحتی وتورهای مسافرتی پاسخ دادند باتوجه باینکه شرکت مس هزینه سفرسالانه پرداخت مینماید در حال حاضر امکان بیشتر وجود ندارد ودر صورت اقتضای وضعیت مالی شرکت در خصوص ارتقاء ان پیگیری خواهد شد.
-موضوع اعطای وام رانیز منوط به بهبود وضعیت مالی وهماهنگی با شرکت ملی صنایع مس ایران موکول نمودند.
-انعقاد قرارداد با بیمارستان ومراکز پزشکی در شهرهای مشهد مقدس،اصفهان ،بندرعباس وشیراز از سوی کانون مطرح شد که ایشان اینگونه موارد را مربوط به واحد پزشکی شرکت دانسته و به مدیر محترم امور بازنشستگان ماموریت دارند تا پیگیری های لازم را بعمل اورد.
-همچنین در خصوص عدم اگاهی بازنشستگان از تعرفه های پزشکی مخصوصاً تعرفه های نظیر ایمپلنت دندان، هزینه عینک و…کانون خواستار در اختیار نهادن یک نسخه از تعرفه ها در محل دفاتر کانون شد که قرار شد مدیر امور بازنشستگان این هماهنگی را بوجود اورد .
-ابهامات موجود در انتخاب اعضای محترم هیات مدیره صندوق مطرح شد وایشان پاسخ دادند مرجع هرگونه تصمیم گیری وتغییرات در اساسنامه اعضای محترم هیات امنا ( هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران) می باشند نظرباینکه قبلاً در اساسنامه امده که اعضای هیات مدیره از مشارکین صندوق باشند ولی اخیراً با تصویب هیات امنای محترم فقط ۳ نفر از مشارکین صندوق ودو نفر دیگر خارج از مجموعه منعی ندارد.
-در خصوص وضعیت شرکت الیاژ کار رفسنجان وبلاتکلیفی این شرکت در سالهای متمادی ایشان اظهار نمودند که الیاژ کار نیاز به بازنگری فنی،اقتصادی دارد ودر حال حاضر تصمیم گرفته شده تا نیروی انسانی شاغل ان شرکت را در سایر شرکت های وابسته به صندوق مشغول تا تکلیف نهائی شرکت مشخص گردد.
-ضمناً ممکن است توسط برخی از اعضای محترم مجمع نمایندگان سوالات دیگری نیز مطرح شده باشد که چنانچه از قلم افتاده پوزش میطلبیم.
این جلسه راس ساعت ۱۵ عصر پایان یافت.
در پایان در استانه سال جدید ضمن تبریک وارزوی سلامتی،سرافرازی وعزت جامعه پیشکسوتان صنعت مس از مسئولین محترم شرکت مس وموسسه صندوق بازنشستگی،جامعه معزز وذیقیمت صنعت مس، اعضای محترم مجمع نمایندگان،هیات مدیره وکادر اجرائی کانون که با حسن نیت خالصانه وخاضعانه در راه خدمت به همکاران محترم وخانواده های معزز انان سعی وتلاش می نماید تقدیر تشکر بعمل می اید وامید ان داریم که انشا ا… با اتکال بخداوند متعال وبهبود وضعیت موجود بزودی شاهد پاسخگوئی مثبت به مطالبات قانونی وبحق جامعه پیشکسوتان توسط مسئولین ذیربط باشیم.

هوشنگ بنی اسدی
دبیر کانون

2 نظر برای “گزارش جلسه مدیر عامل صندوق بازنشستگی با اعضای مجمع نمایندگان کانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *