گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

درمورخه ۹۶/۵/۵ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران با حضور ۵۴ نفر از نمایندگان مجمع پیرامون موارد دستور کار بشرح ذیل برگزار گردید:
۱-ابتدا اقای هوشنگ بنی اسدی دبیر کانون بازنشستگان صنایع مس ایران ،ضمن عرض خیرمقدم وتشکر ویژه از نمایندگان مجمع که بدون هیچگونه چشمداشت مادی تلاشهای زیادی را در جهت احقاق حقوق وتامین معیشت،رفاه و مسائل درمانی بازنشستگان مبذل داشته اند به انان خدا قوت وخسته نباشید گفته وجهت شادی روح پرفتوح حضرت امام،شهدای معظم،بالاخص شهدای گرانقدر صنعت مس وکلیه درگذشتگان بازنشسته طلب امرزش ومغفرت با ذکر صلوات برمحمد وال محمد(ص) وقرائت فاتحه نمودند.ایشان همچنین ارزوی سلامتی وتندرستی برای کلیه معلولین جنگ تحمیلی ومعلولین صنعت مس نموده وامنیت واسایش فعلی جامعه را مرهون رشادتها، ایثارگیهای این بزرگواران دانستند.دبیرکانون بازنشستگان همچنین از کلیه پیشکسوتان معزز که همواره با کانون همکاری داشته ودرمجامع عمومی حضور فیزیکی نموده ونمایندگان خودرا یاری نموده اند تشکر وقدردانی بعمل اورند سپس طبق دستور کار جلسه با تلاوت ایاتی چند از کلام ا…مجید وبرپائی سرود پرافتخار جمهوری اسلامی اغاز گردید.

 

۲-انتخابات هیات رئیسه جلسه با رای گیری اعضا مجمع بعمل امد ودر نتیجه اقای تیمور اسماعیل بیگی رئیس جلسه،مجید فخاری منشی واقایان مرادی وقربانی به عنوان ناظر انتخاب ودر محل هیات رئیسه استقرار یافتند.
۳-جلسه با اعلام اقای پورمحمدی رئیس هیات مدیره کانون با توجه به حد نصاب رسیدن اعضاء رسمیت یافت.
۴- ابتدا رئیس مجمع دستور کار جلسه را قرائت واز هیات مدیره کانون تقاضا نمود که گزارش عملکرد خود منتهی به سال ۹۵ به استحضار حاضرین برساند.

 


گزارش هیات مدیره توسط ریاست هیات مدیره بشرح ذیل قرائت ودر پایان مورد تائید حاضرین در جلسه قرار گرفت:
۱-یکی از دغدغه های اصلی جامعه پیشکسوتان امید به زندگی واتیه موسسه صندوق بازنشستگی که تنها منبع حمایتی انان می باشد که با درایت وحمایت مدیریت محترم ارشد مس و مدیران عامل موسسه صندوق بازنشستگی وتشکیل کارگروه تخصصی مدیریت شرکت وبه موازی ان تشکیل کارگروه تخصصی کانون بازنشستگان اقدامات بسیار موثری انجام شده وامید است که تا مرحله نهائی اقدامات قانونی به سرانجام برسد.
۲-از دیگر اقدامات در جهت حفظ وصیانت از حقوق قانونی جامعه پیشکسوتان موضوع رسیدگی به وضعیت شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی وتعیین تکلیف انان بود که اقدامات ان مخصوصاً در نیروی انسانی وترکیب هیات مدیره شرکتها بزودی شاهد خواهید بود.
۳- تلاش در جهت توسعه وارتقاء سطح بهداشت ودرمان بازنشستگان در شهرهای محل سکونت انان
۴-تلاش بی وقفه در خصوص اعطای وام ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریالی در یک فاصله زمانی محدود وقانونمند
۵-پیگیری مرتب ومنظم در خصوص مطالبات قانونی بازنشستگان
۶- تشکیل جلسات منظم با مقامات ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران وموسسه صندوق بازنشستگی وبرخی از مقامات ومسئولین رده بالای کشور از جمله قائم مقام محترم وزیر ورئیس هیات امنای صندوق ،اعضای محترم هیات امنای صندوق در جهت رفع مسائل ومشکلات بازنشستگان
۷- تشکیل جلسات و وفاق بوجود اورده با مسئولین محترم شرکت ملی صنایع مس ایران ونمایندگان قانونی شاغلین در جهت اهداف ومنافع مشترک طرفین.
۸- حضور فعال وگسترده اعضای هیات مدیره ،نمایندگان محترم مجمع وپیشکسوتان در جلسات مجامع عمومی شرکت ها.
۹- احیاء فرهنگ مطالبه گری در بین جامعه پیشکسوتان از جمله اقدامات مفید وموثر هیات مدیره کانون می باشد که درکمترین زمان ممکن اعضای کانون حاضر به همکاری وحضور در مراکزی که نیاز به وجود انان بوده وجای قدردانی دارد.
۱۰- به منظور اگاهی واستفاده ازاخرین اقدامات وتصمیمات هیات مدیره صندوق بازنشستگی معرفی یک نفر در قالب هیات مدیره صندوق بازنشستگی برای اولین مرتبه در طول عمر موسسه صندوق بازنشستگی وکانون بازنشستگان
۱۱- تلاشهای زیاد در جهت جذب فرزندان بازنشستگان ودرخواست معرفی یک نفر بنمایندگی کانون در کمیته اشتغال شرکت ملی صنایع مس ایران ومشارکت در تصمیم گیریهای جذب نیروی انسانی درزمینه اشتغال فرزندان بازنشسته برای اولین مرتبه.
۱۲-کنترل و نظارت برانجام امورمالی کانون واخذ هزینه های هیات مدیره از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت مس ویا شرکت های تحت پوشش اعم از وسائط ایاب وذهاب وهزینه های جانبی ان
۱۳-تقویت وتوسعه دفاتر نمایندگی کانون وتجهیز نمودن انها به وسائل در خور شان جامعه پیشکسوتان
۱۴-خرید یک واحد مسکونی از طریق اگهی مزایده در شهربابک جهت دفتر که اینده بخشی از ان به عنوان میهمانسرای بین راهی جهت استفاده بازنشستگان
۱۵-پیگیری در جهت محقق نمودن پاداش پایان خدمت (سالی دوماه)واعطای باقیمانده اقساط ان .
۱۶- پیگیری بازگشائی د فتر جهت تمدید وتعویض دفاتر درمانی از طریق صندوق بازنشستگی در کرمان وتمدید دفاتر درمانی در شهرهای شهربابک،یزد،پاریز وسیرجان
۱۷-حضور منظم در جلسات هیات مدیره واتخاذ تصمیمات با استفاده از پیشنهادات اعضای محترم مجمع نمایندگان شهرستانها با انالیز ودسته بندی واولویت دادن به اجرای انها.
۱۸-تشکیل کمیته های تخصصی کارگروه موضوع تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی وامور شدن و کمیته تدوین مقررات اساسنامه ودر اینده نزدیک با توجه به نیاز تشکیل کارگروههای مختلفی در دستور کار قرارداد.
۱۹- استفاده از تجارب وتخصص بازنشستگان محترم در موضوعات خاص وتخصصی بطور مرتب ومنظم ویا موردی.
۲۰-مشارکت دادن وحضور در جلسات تصمیم گیری در خصوص مطالبات موردی بازنشستگان واستفاده از نمایندگان از جمله افراد ذینفع در جلسات مذکورازجمله سهام،مطالبات بازنشستگان ۸۳-۷۵،کارمندان انتقالی از وزارتخانه و…
۲۱-سرکشی وعیادت ادواری باتفاق مدیر عامل ومدیران محترم موسسه صندوق بازنشستگی از بازنشستگان بیماران حاد وصعب العلاج در منازل انان وتداوم این امر در اینده نزدیک.
۲۲- حضور در مراسم ونثار تاج گل وپارچه تسلیت ،ارسال پیام در مراسم فوت بازنشسته ویا وابستگان درجه ۱ انان.
۲۳- رفع مشکلات اضطراری با معرفی افراد به امور مالی صندوق بازنشستگی واعطای پیش پرداخت انان در کمترین زمان ممکن.
۲۴- تلاش در جهت انعقاد قرارداد با مراکز درمانی،داروخانه،دندانپزشکی در تهران وانعقاد قرارداد با مجتمع چشم پزشکی نور تهران و اخیراً با مرکز دندانپزشکی بیمارستان بهمن قرارداد منعقد واقدامات کلی در خصوص انعقاد قرار داد با داروخانه های شبکه ای دانشکده علوم پزشکی از جمله ۱۳ ابان انجام شده که بزودی ابلاغ خواهد شد.،پس از مکاتبات ،مذاکرات وتشکیل جلسات متعدد با مسئولین پزشکی تهران.
۲۵-رفع مسائل ومشکلات اداری،رفاهی و تسهیلاتی بازنشستگان بصورت روزمره و منظم از طریق دبیر محترم کانون وکادر اجرائی.
۲۶-برگزاری انتخابات مجمع عمومی شهرستانها، مجمع نمایندگان،هیات مدیره وبازرس قریب دوماه وبا بیش از ۱۴ جلسه مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات قانونی مندرج در اساسنامه.
۲۷- پیگیری در خصوص پرداخت تفاوت فوق العاده سختی کار کلیه بازنشستگان بازنگری مجدد ومحاسبه امتیاز سختی کار قریب ۴۳۷ نفر از بازنشستگان
۲۸-پیگیری مستمر در خصوص انعقاد قرارداد با بیمارستانهای رضوی در شهر مقدس مشهد وبیمارستان ( MRI ) فوق تخصصی در شیراز،داروخانه ها در سطح استان کرمان بر اساس نظرات کارشناسان واحد پزشک معتمد شرکت
۲۹-در پایان نظر باینکه هیات مدیره کانون وعوامل اجرائی ان خود را موظف به پیگیری مطالبات وتلاش در جهت تامین وبهبود وضعیت معیشتی،رفاهی،درمانی و بازنشستگان می داند ودر این راه از هیچ تلاشی مضایقه ننموده است ولی تعداد انگشت شماری از اعضای محترم با انتقادات ناصواب وحتی گاهاً توهین امیز سعی وتلاش می نمایند که اقدامات نمایندگان شما را کم رنگ ویا تلاش در تضعیف ان دارند که بدور از انصاف است وامیدواریم که جملگی ویا یکپارچگی و وحدت در قالب قوانین ومقررات واستفاده از تجارب ارزنده جامعه پیشکسوتان بتوانیم از حق وحقوق قانونی خود صیانت نمائیم.
بعد از قرائت گزارش هیات مدیره،ریاست مجمع از بازرس قانونی کانون تقاضا نمود که جهت ارائه گزارش خود منتهی به سال ۹۵ در جایگاه حضور نمایند.
اقای کاظمی بازرس قانونی کانون ،ضمن ایراد بر اینکه زمین های هفت باغ علوی متعلق به اموال کانون را هر چه سریعتر تعیین تکیف نمایند واینکه مشاهده گردیده که چند صورتجلسه هیات مدیره در دفتر صورتجلسات ثبت نشده است. ضمناً بر اساس محتویات وعملکرد مالی وگردش ان هیچ گونه تخطی ویا ایراد حسابرسی در حسابهای کانون مشاهده نمی گردد واز نظر ایشان کلیه حسابهای کانون مورد تائید می باشد.
سپس پاسخ ایرادات بازرس کانون توسط اقای بنی اسدی دبیر کانون مبنی بر اینکه مجمع عمومی بایست در خصوص فروش،تبدیل به احسن ویا هر اقدام دیگری در خصوص زمین های هفت باغ تصمیم گیری ونتیجه را به هیات مدیره جهت اجرائیات ان اعلام نمایند ضمناً چند صورتجلسه که در جلسات وفی المجلس به تائید وتصویب اعضاء هیات مدیره رسید لیکن در دفتر ثبت بعلت بعد مسافت برخی از اعضا هیات مدیره انجام نشده در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
پس از توضیحات ایشان صورتهای مالی با رای اکثریت اعضای مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
۵-انتخاب بازرس موضوع بعدی دستور کار جلسه بود که با کاندید شدن اقایان کاظمی وحسینی ورای گیری از اعضاء مجدداً اقای کاظمی با رای اکثریت یکسال دیگر به عنوان بازرس اصلی واقای سید حسین حسینی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند
۶-پیشنهادات هیات مدیره یکی دیگر از بندهای دستور کار جلسه بود ،اولین پیشنهاد هیات مدیره تعیین تکلیف زمین های هفت باغ علوی کرمان بود که مقرر گردید هیات مدیره کانون در خصوص این زمین ها به عنوان یک پروژه مالی تجاری،توسط یک شرکت مشاوره مهندسی وسایر موارد امکان پذیر بررسی فنی واقتصادی نماید ودر جلسه بعدی مجمع عمومی جهت تصمیم گیری گزارش شود.
در دومین پیشنهاد اینکه توسعه شعب صندوق قرض الحسنه کانون بازنشستگان صنایع مس –تهران از طریق عضوگیری توسط هیات مدیره کانون در سایر دفاتر نمایندگی کانون اقدامات لازم صورت گیرد.
سومین پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بلوک بندی تعاونی اعتبار پیشرو واینکه بعلت غیر متمرکز بودن اعضای سهامدار بازنشسته امکان حضور ورای گیری تقریباً ناممکن می باشد. لذا اعضای هیات مدیره (جایگاه حقوقی کانون) و از هر شعبه با توجه به جمعیت یک نفر توسط مجمع نمایندگان از بین صاحبان تجربه وتخصص در زمینه های حسابداری،حسابرسی ،حقوقی انتخاب ومعرفی گردد وچنانچه بلوک بازنشستگان افزایش یافت این تناسب به نسبت افزایش یابد واین مورد نیز با اکثریت ارا حاضرین به تصویب رسید.
در چهارمین پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش حق الجلسات وماموریت اعضای هیات مدیره وافزایش حق عضویت ها در جهت تامین هزینه ها با توجه به نرخ تورم سالیانه بود که پس از ارائه اعداد وارقام وتشریح در امد وهزینه های کانون به تصویب اعضای مجمع نمایندگان رسید .جلسه با ذکر صلوات بر محمد (ص) واعلام ختم ان توسط رئیس مجمع راس ساعت ۱۳:۳۰ وبا انجام فریضه نماز وناهار باتفاق اعضای مجمع نمایندگان ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه پایان یافت.


ضمناً در حاشیه جلسه اقای جمالی مدیر امور بازنشستگان نیز حضور یافتند وبه سوالات اعضای مجمع نمایندگان پاسخ لازم را ارائه نمودند.ایشان همچنین از تلاشهای بی وقفه وخدمات موثر اعضای هیات مدیره وکادر اجرائی کانون جهت خدمت رسانی به جامعه پیشکسوتان وپیگیری حقوق ومطالبات انان تقدیر نمود واظهار نمود که مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی بدلیل تداخل برنامه ها موفق به حضور در جلسه نمایندگان محترم نشده ،لذا ضمن عذرخواهی ایشان وعده نمودند که در اولین فرصت دیداری با نمایندگان خواهد داشت وپاسخگوئی وضعیت شرکت های تحت پوشش و وضعیت حقوقی ورفاهی ودرمانی نمایندگان خواهد بود.

کانون بازنشستگان صنایع مس

3 نظر برای “گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

  1. با سلام
    ضمن عرض ادب و خسته نباشید برای کلیه همکاران بازنشسته و قدیمی در کانون . برای بازنشستگان مس ساکن در تبریز و سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی چه برنامه هایی دارید . نظر به اینکه بازنشستگان آذربایجان نماینده ای ندارند چه کسی پیگیر مطالبات آنها خواهد شد . با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *