گزارش پیگیری درخواست بازنشستگان ۸۳-۷۵ وازکارافتادگان

با توجه به تماسهای تلفنی،حضوری برخی از شما بزرگواران ،علیرغم اینکه قبلاً نیز گزارشات پیگیری موضوع فوق الاشاره را باطلاع رسانیده،لیکن مجدداً به پاس احترام شما بزرگواران واگاهی از مراحل پیگیری باطلاع می رساند در پی موافقت مدیر عامل وهیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص اعطای پاداش پایان خدمت به جامعه پیشکسوتان واجرای مفاد صورتجلسه مشترک نمایندگان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران ،موسسه صندوق بازنشستگی وکانون بازنشتسگان صنایع مس ایران وعدم احتساب پاداش پایان خدمت موضوع مصوبات سالهای مذکور واعتراض ذینفعان موضوع بلافاصله اقدامات مقتضی در خصوص موضوع توسط برخی از ذینفعان وهیات مدیره کانون بعمل امد ونتایج ان تشکیل جلسات متعدد با مسئولین ذیربط صندوق بازنشستگی وشرکت ملی صنایع مس ایران،مکاتبات وارسال طومار در خواستی ذینفعان ومکاتبات هیات مدیره کانون وحتی برخی از افراد بصورت انفرادی نتیجتاً منجر به تشکیل جلسه مشترک نهائی با حضور مقام محترم مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران،معاونین منابع انسانی ومالی اقتصادی ایشان،مدیرعامل محترم موسسه صندوق بازنشتسگی ،مدیر اموربازنشستگان ،اعضای هیات مدیره کانون ودونفر از ذینفعان موضوع گردید ودراین جلسه مدیر عامل محترم شرکت مس صراحتاً اعلام نمودند که شرکت چنین درخواستی را نمیپذیرد وچنانچه افراد تمایل دارند می توانند از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری ودر صورت اخذ رای دال برحقانیت شرکت موظف به پرداخت خواهد بود . لذا با جمع بندی نظرات ذینفعان، موضوع طی مکاتبه ای از هیات مدیره محترم کانون درخواست نمودند که فرم تقاضای پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح را توسط مسئولین نمایندگی کانون تکمیل وکانون نیز بلافاصله با ارسال پیامک ودعوت انان به دفاتر نمایندگی جهت امضاء اقدامات لازم را بعمل اورده وعلیرغم بی تفاوتی برخی از ذینفعان لیست مذکور به امضاء جمع کثیری از بازنشستگان ازکارافتادگان معزز رسیده وپس از جمع اوری تحویل نمایندگان گردید واکنون با دردست داشتن طومار درخواستی زمینه جهت هرگونه اقدام مقتضی میسر می باشد. لازم به ذکر است هیات مدیره کانون بازنشستگان وعوامل اجرائی ان در هرزمان ومکان که پیشنهاد منطقی ویا تقاضای همکاری ذینفعان را داشته با انان همکاری ،همفکری وهمیاری نموده ودراین راه هر انچه را که سوابق ومستندات مورد نیاز ان بوده در حدتوان دراختیار نهاده است .

ضمناً اعلام میدارد منبعد نیز در خدمت کلیه بزرگواران خواهد بود واز هیچ تلاش ومساعدتی در راه تحقق خواسته بازنشستگان واز کارافتادگان بزرگمنش دریغ نخواهد ورزید.
انشاا… با طرح دعوی وتنظیم دادخواست توسط ذینفعان موضوع وحمایت موسسه صندوق بازنشستگی وهیات مدیره کانون ویاری کلیه بزرگواران مخصوصاً افرادی که اشنائی وتسلط بر قوانیـــن اداری وحقوقی دارند انچه را که حق وحقوق قانونی می باشد محقق گردد.
بامید توفیق وسرافرازی شما
هیات مدیره کانون بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *