گزارش پیگیری مفاد ائین نامه استخدامی در اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران

                                                                                   بسمه تعالی

همانطوریکه اطلاع دارید با توجه به پیگیری های مستمرکانون ومتقاعد نمودن مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران وموسسه صندوق بازنشستگی از مدتها قبل بنا به دستور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تشکیل کارگروه تخصصی وایجاد راهکارهای گوناگون به منظور رفع دغدغه خاطر بازنشستگان از وضعیت اتی خود، بنا به تصمیم مسئولین شرکت ملی صنایع مس ایران موضوع طی مکاتبه ای با امضاء مدیرعامل وایفاد ان نامه سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در خصوص مفاد تبصره ذیل ماده ۹۸ ائین نامه استخدامی شرکت مس استعلام حقوقی بعمل امد.خوشبختانه امورهماهنگی ورفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی حوزه معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مفاد ان را تائید وشرکت ملی صنایع مس را بعنوان واحد اصلی مندرج در تبصره یاد شده ائین نامه مکلف به تامین اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان وسایرمستمری بگیران نموده است،که ذیلاً مستنداً به بخشی از جوابیه مزبوربشرح ذیل اشاره می گردد:
با توجه به تبصره ذیل ماده ۹۷ ائین نامه استخدامی شرکت ها و واحد های تابعه وزارت معاون وفلزات (مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران) که مقرر می دارد:
تبصره-مستخدمانی که طبق این ائین نامه مشمول مقررات بازنشستگی می شوند وکسور بازنشستگی سهم خود را پرداخت نمایند از لحاظ صندوق بازنشستگی مستخدم مشارک محسوب می شوند.واندسته از کارمندان شرکت ملی صنایع مس که پس از واگذاری ان شرکت در اجرای سیاست های قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی به بخش خصوصی، با توجه به تبصره (۱)ماده(۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با تمایل خود کماکان تابع صندوق بازنشستگی مس تلقی می شوند وچنانچه این صندوق با کمبود وجوه مواجه باشد با توجه به تبصره (۱) ماده (۹۸) ائین نامه استخدامی فوق الذکر،شرکت ملی صنایع مس به عنوان واحد اصلی مندرج در تبصره یادشده ایین نامه مکلف به تامین اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان وسایر مستمری بگیران می باشد.
در پی دریافت پاسخ صریح حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مراتب طی نامه ای به تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ به سازمان بورس واوراق بهادار جهت انجام هماهنگی لازم ارسال می گردد لیکن سازمان بورس واوراق بهادار پاسخ استعلام را منوط به درخواست از طرف صاحبان امضاء مجاز شرکت صنایع مس ایران می نماید.لذا مجدداً معاونت مالی واقتصادی شرکت مس با اشاره به مفاد نظریه اعلامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری (سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرائی) در نامه مورخه ۹۶/۴/۲۸ مبنی بر تکلیف شرکت مس به تامین اعتبار مورد نیازان صندوق جهت پرداخت مستمری بازنشستگان وسایر مستمری بگیران در صورت کمبود وجوه صندوق نامه ای تنظیم واز مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران تقاضا می نماید که مراتب در جلسه هیات مدیره شرکت مس مطرح وپس از اخذ موافقت هیات مدیره مراتب مجدداً بنا به درخواست صاحبان امضاء مجاز به سازمان بورس واوراق بهادار منعکس وپیگیری لازم رابعمل اید.
فلذا با تلاشهای بی وقفه اعضای محترم هیات مدیره کانون بازنشستگان ،نمایندگان محترم شاغلین مشارک صندوق وبالاخص زحمات ورایزنیهای اداری وقانونی ان توسط مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی که الحق والانصاف از هیچ تلاشی فروگذار نگردیدند وبا توجه به رایزنیهای مکرر با اعضای هیات مدیره شرکت مس (بصورت انفرادی)امید است که هرچه سریعتر استعلام نظر سازمان بورس واوراق بهادار از طریق هیات مدیره شرکت (صاحبان امضاء مجاز) اخذ وپیگیری های بعدی تا حصول نتیجه بعمل اید.
بدینوسیله از یکایک پیشکسوتان معزز، اعضای محترم مجمع نمایندگان، هیات مدیره کانون بازنشستگان ونمایندگان محترم شاغلین مشارک صندوق که در راه احقاق حقوق خود همفکری ،همیاری وهمراهی می نمایند بی نهایت سپاسگزاراست واز شما بزرگواران درخواست می گردد که با سعه صدر مثال زدنی خود منتظر اقدامات شایسته اعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران (هیات امنای محترم صندوق بازنشستگی)به عنوان امین و وکیل جامعه پیشکسوتان باشید وبا اعتماد کامل ویقین بدانید که نمایندگان شما لحظه ای از پیگیری موضوع تا حصول نتیجه درنگ نخواهند نمود.

(پوزش از تاخیر درارسال مطلب بدلیل نقص فنی سایت کانون)
کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *