«اطلاعیــــــــــــــه»

                                                  بسمه تعالی

                                             

جامعه معزز و محترم پیشکسوتان عضو کانون بازنشستگان صنعت مس ایران

باســــــــــلام،به آگاهی می رساند در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ تعداد اندکی از بازنشستگان محترم(عضو وغیرعضو کانون) بدلیل عدم اگاهی از اقدامات  اداری انجام شده در خصوص مطالبات و انتخابات در جلوی برخی از دفاتر  کانون بازنشستگان تجمع نموده و بعضاً حرکاتی تهدید امیز و الفاظی دور از شان و منزلت جامعه پیشکسوتان بیان نموده که شایسته نمی باشد، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات صنفی با رعایت شرایط و مقررات خاص خود و با اطلاع وزارت کشور می تواند صورت پذیرد ،لیکن اینگونه تجمعات که با اغراض شخصی و خلاف جریان حرکت جامعه اکثریتی بازنشستگان عضو کانون صورت میگیرد قطعاً  در هیچ محکمه ای پسندیده نخواهد بود. لذا به پاس احترام و اگاهی جامعه معزز بازنشستگان اقداماتی که طی دوسال  گذشته در مورد برگزاری انتخابات کانون صورت گرفته بطور اجمال به اگاهی می رساند:

۱-باتوجه به تاخیر در رد ویا تائید انتخابات ادوار گذشته ،صدور پروانه فعالیت ،درج اگهی روزنامه رسمی،مجمع عمومی نمایندگان به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری کانون به تاریخ ۹۵/۳/۶ تصویب می نماید که تا صدور پروانه از طرف وزارت کشور و تائیدیه افراد منتخب دوره جدید،اعضای هیات مدیره قبلی کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و این روال برای همیشه مورد عمل انجام شود.

۲-مجدداً باتوجه به گذشت قریب ۳ سال از انتخابات  و عدم تائید و یا رد آن از سوی مقامات ذیصلاح و بلاتکلیفی موجود،مجمع نمایندگان به تاریخ ۹۸/۶/۱۴ با تشکیل جلسه و ایجاد راهکاری صورتجلسه ای به امضاء حاضرین به تصویب می رساند مبنی بر اینکه با توجه به شرایط موجود  و تا تعیین تکلیف انتخابات گذشته اعضای هیات مدیره کماکان تا تاریخ ۹۹/۷/۱ به فعالیت خود ادامه دهند.

۳-هیات مدیره کانون سه ماه قبل از اتمام مهلت تعیین شده توسط مجمع نمایندگان درمورخه ۹۹/۴/۱۷ درخواست برگزاری انتخابات را باتوجه به شیوع بیماری کرونا و ذکر جمعیت اماری غیر متمرکز بازنشستگان صنعت مس از مقامات استانداری وستاد مبارزه با کرونا در استان کرمان درخواست می نماید.

۴- پاسخ نامه در مورخه ۹۹/۴/۱۹ (تصویرپیوست) از سوی مقامات استانداری کرمان با قید شرط و شروط هایی از جمله :

محدودیت تجمیع : فضای بسته حداکثر ۲۰ تا ۲۵ % از کل اعضاء می توانند در انتخابات حضور یابند

فضای باز حداکثر ۲۵ تا ۵۰ % از کل اعضاء  می توانند در انتخابات شرکت نمایند.

جلوگیری از ورود افراد مسن و سالمند ( تقریبا ً ۹۵ % بازنشستگان ۵۰ سال به بالا هستند )

جلوگیری از ورود اعضای دارای بیماری های زمینه ای (تعداد زیادی مبتلا به امراض قلبی و عروقی ، ریوی و…) لذا با توجه به اظهار نظر کارشناسان محترم استانداری و ستاد کرونا استان کرمان بشرح فوق عملاً امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت .

۵- باتوجه به شرح فوق و عدم تامین خواسته هیات مدیره کانون مجدداً در مورخه ۹۹/۶/۱۱جلسه ای با حضور مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و کارمندان ارشد گروه سیاسی برگزار و نهایتاً مقررگردید که مراتب پس از استعلام مجدد باستناد مصوبه ستاد کرونا صورت گیرد.

۶-هیات مدیره کانون بلا فاصله در مورخه ۹۹/۶/۳۰طی نامه ای در خواست برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی می نماید که ستاد مبارزه با کرونای استان کرمان در مورخه ۹۹/۸/۲۴ کتباً  و رسانه ای اظهار می دارند مشروط به انکه در امر برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان صنایع مس ایران مشکل حقوقی وجود نداشته باشد به صورت مجازی (الکترونیکی)موافقت می نماید.

۷- هیات مدیره کانون بازنشستگان باتوجه به اظهار نظر مورخه ۹۹/۸/۲۴ستاد کرونا مشکلات و موانع حقوقی موجود را بشرح ذیل به استانداری کرمان منعکس نموده و خواستار رفع موانع حقوقی و ابلاغ ان جهت برگزاری انتخابات کانون میگردد:

*-تائید و یا عدم تائید انتخابات و منتخبین سال ۹۵ از سوی کمیسیون محترم ماده ۱۰ قانون فعالیت  واحد های صنفی،احزاب و جمعیت ها(وفق مقررات مندرج در ماده ۲۶ اساسنامه کانون)

*- صدور و ابلاغ پروانه فعالیت منتخبین سال ۹۵ از سوی وزارت کشور

*- درج اگهی روزنامه رسمی منتخبین سال ۹۵ و پیامد های مالی  و حقوقی ناشی از ان .

*- قبول و یا رد  تصمیمات مجمع عمومی کانون در خصوص تغییرات اساسنامه  در شش سال گذشته  توسط قانونگذار که بعضاً در امربرگزاری انتخابات اینده تاثیر مستقیم و اساسی دارند.

*- برگزاری انتخابات بصورت مجازی (الکترونیکی) باتوجه به موافقت ستاد مبارزه باکرونا ،لیکن  در اساسنامه کانون پیش بینی نشده، لذا مجوز لازم از سوی وزارت کشور صادر تا بعداً موجب اعتراض اعضاء واقع نگردد.

۸-بازنشستگان محترم توجه داشته باشند که بعضاً اظهار می نمایند بر اساس مفاد ماده ۱۸اساسنامه  انتخابات هر سه سال بایست برگزار گردد،لیکن  بر اساس مفاد ماده۲۶ اساسنامه (هرگونه تغییرات در

مفاد اساسنامه  و ترکیب هیات مدیره و بازرس  در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و واحد های صنفی رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد ) که این اعتبار تاکنون به منتخبین سال ۱۳۹۵ از سوی کمیسیون ماده ۱۰ صادر و ابلاغ نگردیده و این خلاٌ قانونی بوجود امده به کلیه واحد های صنفی سراسر کشور تسری دارد و قانونگذار در صدد رفع موانع موجود و تصویب و ابلاغ ائین نامه خاص می باشد.

لذا ضمن بر شمردن مختصری از اقدامات انجام شده نه تنها قصوری از طرف هیات مدیره کانون بعمل نیامده بلکه فراتر از انتظار و تصورات برخی بدلیل عدم اگاهی از اقدامات انجام شده و خلاٌ قانونی بوجود امده در جهت تحقق  موارد و رفع موانع حقوقی  توسط مقامات ذیربط تلاش گردیده است.نمونه بارز ان نامه های مورخه ۹۸/۴/۳ به وزارت کشور و مورخه ۹۷/۷/۳۰خطاب به استانداری کرمان و پیگیری های مستمر در خصوص اخذ تائیدیه انتخابات و ابلاغ ان جهت برگزاری انتخابات قانونمند کانون .

در پایان ضمن  تقدیر و تشکر از سعه صدر و درک متقابل موضوع توسط جامعه اکثریتی بازنشستگان محترم عضو کانون بازنشستگان با توجه به شرح مکاتبات فوق و پیگیری های مستمر،انشاا… هر چه سریعتر نتیجه از سوی مقامات ذیصلاح ابلاغ تا مطابق مفاد اساسنامه و ابلاغیه وزارت کشورنسبت به برگزاری انتخابات با حضور حداکثری اعضای محترم کانون اقدام گردد.

                                         هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

رونوشت: استانداری کرمان -مدیر کل محترم سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری جهت استحضار.

*:مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران جهت استحضار.

*:معاونین محترم شرکت ملی صنایع مس ایران جهت استحضار.

*:مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی جهت استحضار.

*:مدیر محترم حراست شرکت ملی صنایع مس ایران جهت استحضار.

*:مجمع نمایندگان محترم کانون بازنشستگان جهت استحضار.

*: بازنشستگان محترم بزرگمنش صنعت مس جهت اگاهی .

*:پرونده مربوطه.

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *