گزارش عملکرد هیات مدیره در سال۸۸

بmokhtari_nia.jpgدینوسیله گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۸۸ که توسط نصرالله مختاری نیا ریاست محترم هیات مدیره در مجمع عمومی وانتخابات هیات مدیره به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱-افزاش
تعداد اعضاء ومستمری بگیران کانون از ۱۲۶۵ نفر به ۲۱۵۰ نفر.

۲-
پیگیری دریافت سهام ترجیحی از اذر ماه ۱۳۸۵ تا کنون.

۳-پیگیری
مطالبات قانونی بازنشستگان از جمله حق جب فخدمت سربازی .

۴-
پیگیری ۵ سال سنوات ارفاقی مصوبات قبل از سال ۱۳۷۹.

۵-تاسیس
شرکت فنی ،مهندسی ،بازرگانی کانون با اهداف اشتغال بازنشستگان وفرزندان آنان.

۶-پیگیری
واعتراض بر اجرای تطبیق حقوق انجام شده پایان سال ۸۵ در خصوص تضییع حقوق برخی از
بازنشستگان.

۷-شناساندن
جایگاه واقعی کانون به مقامات ذیصلاح مملکت وهیات مدیره ومدیران ارشد مس،مقامات
وزارت کشور.

۸-دریافت
مصوبه دائمی پرداخت کالای اساسی،هزینه سفر،پاداش پایان سال،برنج وروغن از هیات
مدیره شرکت مس مطابق شاغلین.

۹-راه
اندازی وب سایت انترنتی کنون بازنشستگان جهت اطلاع رسانی.

۱۰-مشخص
نمودن ودریافت ۵قطعه زمین متعلق به کانون در بهترن نقطه هفت باغ در کرمان.

۱۱-تحویل
وتسویه حساب مای یک واحد مسکونی از مجتمع مسکونی صدف در کرمان متعلقبه کانون.

۱۲-گشایش
دفتر کانون اصفهان وتجهیز وراه اندازی دفاتر کانون رفسنجان،سیرجان،شهربابک،
کرمان،وپاریز با انتصاب افراد شایسته در آن مراکز.

۱۳-
انعقاد قرار داد با بیمه البرز ذر خصوص بیمه نمودن خودرو شخصی وواحد مسکونی
بازنشستگان.

۱۴-
انعقاد قرار داد با تالار میعاد جهت برگزاری مراسمات بازنشستگان.

۱۵-مشخص
نمون مالکیت صندوق قرض الحسنه کانون در تهران.

۱۶-پیگیری
افزایش مراکز درمانی وبهداشی در سراسر کشور مخصوصاً شهرهای کرمان،سیرجان،رفسنجان.

۱۷-برقراری
جلسات دیداری بازنشستگان با یکدیگر در جهت افزایش روحیه همکای بازنشستگان با کانون.

۱۸-تشکیل
جلسات مجامع عمومی با تصویب تغییرات اساسنامه.

۱۹-برگزار
۱۳ مجمععمومی وانتخابات هیات مدیره وبازرسین بصورت شهرستانی در راستای تغییرات
اساسنامه.

۲۰-شرکت
مداوم در مراسم عیادت وسرکشی بیماران ودر گذشت بازنشستگان ووابستگان درجه ۱ آنان.

۲۱-پیگیری
مستمری مسائل حقوقی ورفاهی بازنشستگان.

۲۲-پیگیری
دریافت کمک های بی شائبه شرکت ملی صنایع مس ایران.
اقداماتی که باید در اینده توسط هیات
مدیره جدید صورت گیرد:

۱-ساخت باشگاه ویا تالار چند منظوره درشهرهای محل سکونت بازنشستگان.

۲-ساخت
وایجاد کتابخانه.

۳-کاریابی
وشروع بکار شرکت فنی ،مهندسی،بازرگانی کانون جهت اشتغال بازنشستگان با تجربه وصاح
تخصص وفرزندان آنان.

۴-ادامه
کارهای کانون که تاکنون انجام داده است.

۵-پیگیری
حفظ منافع ومصالح بازنشستگان از هر نظر.