آخرین قیمت مس

آخرین قیمت مس در بازار جهان                   8/5/1390    

آخرین قیمت مس در بازار جهانی ۹/۷۴۴/۰۰هر تن (دلار)

 قیمت داخلی مفتول وکاتد

مس کاتد (۱۰۴۹۵۲)

مفتول مسی ۸ میلیمتری ۱۰۵۲۷۲ 

میانگین وزنpallet

۴۷ کیلوگرم
 

 میانگین وزن بشکه ای مولیبدن 


۲/۱۸
 

 

 

 

ثبت نظر