آخرین اخبار در خصوص مطالبات در حال رسیدگی بازنشستگان

در پی در خواست و سوالات متوالی بازنشستگان محترم در خصوص چگونگی روند اجرایی و پیگیری مطالبات باطلاع می رساند بر اساس آخرین پیگیری‌های بعمل آمده ، موضوعات حقوقی ومطالبات بازنشستگان بشرح زیر توسط معاون محترم منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران طی گزارشی( مورد درخواست هیئت مدیره شرکت مس )تهیه و در دستور کار هیئت مدیره جهت تصمیمات نهایی قرار دارند .
از جمله موارد و موضوعات مورد اشاره :
1-پاداش پایان خدمت مشمولین مصوبات سال ۱۳۸۳ – ۱۳۷۵ و از کار افتادگان و درگذشتگان گرامی .
2-محاسبه ۲ سال آخر سنوات ارفاقی در مستمری بازنشستگان ذینفع با توجه به دستور رسیدگی جناب آقای دکتر کرباسیان (معاون محترم وزیر ).
3-تبدیل عدد ثابت افزایش سالیانه .
4-محاسبه و پرداخت مصوبات بعد از 91/10/1 موضوع ۵ سال سنوات ارفاقی .
5-افزایش پایه سنواتی سال ۱۳۹۴ (17000 ریال ) به مستمری بازنشستگان مشابه شاغلین
-کانون بطور روزمره و مستمر مراتب را تا حصول نتایج حاصله پیگیری خواهد نمود و امید است هر چه سریع‌تر موضوعات فوق به تأیید هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع مس ایران برسد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

3.1/5 - (15 امتیاز)

ثبت نظر