آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران(نوبت اول)

روزنامه سراسری جمهوری اسلامی-سه شنبه 2 اذر ماه 1400-شماره 12130-صفحه (9)

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان کانون دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) که در روز پنجشنبه  مورخه 18 /9 /1400 راس ساعت 11 صبح در محل دفتر نمایندگی کانون رفسنجان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور کار جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره

2- استماع گزارش بازرس قانونی

3-تصویب بیلان عملکرد مالی منتهی به 29/12/1399

4-برگزاری انتخاب بازرس

5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های کانون

6-سایر مورادی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

                                                  هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

2.5/5 - (2 امتیاز)

ثبت نظر