آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ملي صنايع مس ايران

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – بزرگراه شهيد چمران – خيابان يمن -خيابان رشيد الدين فضل الله – ميدان شهيد شهرياري به سمت درکه – درب جنوبي دانشگاه شهيد بهشتي

دستور جلسه : 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم مي توانند با ارائه کارت ملي و شناسنامه ، ورقه سهام و يا اعلاميه خريد سهام در بورس قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در اين آگهي مراجعه و برگ ورود به جلسه را دريافت کنند .

Rate this post

ثبت نظر