آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98A-084 مورخ 1398/10/03 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/11/02 درمحل شهر کرمان،بلوار جمهوري اسلامي،ابتداي سه راه هوانيروز،جنب پل راه آهن،سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

کانون بازنشسنگان صنایع مس ایران

3/5 - (3 امتیاز)

ثبت نظر