ادامه برگزاری جلسات مجامع عمومی وانتخابات

بدینوسیله ادامه برگزاری جلسات مجامع عمومی پیرامون انتخابات نمایندگی شعبات کانون بازنشستگان صنایع مس ایران بشرح ذیل جهت اگاهی اعضای محترم اعلام می گردد:
ضمناً مراتب از طریق هفته نامه های رفسنجان-رفسنجان واستقامت –کرمان ،مرکز پیام واطلاعیه دفاتر کانون نیز باطلاع خواهد رسید.
رفسنجان – سه شنبه مورخ 95/6/9 راس ساعت 16 عصر به ادرس: رفسنجان –دوراهی سرچشمه –تالار پذیرائی مجموعه سقاخانه حضرت ابوالفضل (ع)
کرمان-یکشنبه مورخ 95/6/14 راس ساعت 16 عصر به ادرس : کرمان –بلوار جمهوری –بعد از سه راه هوانیروز جنب سازمان میراث فرهنگی وگردشگری -تالار هتل جهانگردی

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

2/5 - (1 امتیاز)

ثبت نظر