اسامی کاندیدای نمایندگی مجمع عمومی نمایندگان پاریز

1-محمدرضا  پاریزی نژاد

2-بهرام پاکدین پاریزی

3-محمد عبدالهی

4-علی اکبر فتحی زاده

5-احمد هنگوئی پاریزی

2.2/5 - (4 امتیاز)

ثبت نظر