اطلاعیـــــــه

جلسه اطلاع رسانی وپرسش وپاسخ،مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی،اعضـــای محترم مجمع نمایندگان کانون

زمـــــان: چهارشنبه ۹۴/۹/۱۸ ساعت ۱۰ صبح

مکـــــان: سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی کرمان

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر