اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت معدنکاری اولنگ

باطلاع کلیه سهامداران  بازنشسته می رساند بر اساس اخرین مذاکرات با مدیر عامل محترم شرکت معدنکاری اولنگ مقرر گردید که تا تاریخ ۹۶/۷/۱۰ سود سهام سهامداران  مطابق تصمیمات مجمع عمومی عادی در وجه انان پرداخت گردد.

کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر