اطلاعیه

بازنشستگان محترم استان فارس

باسلام ،چنانچه از مراحل قبلی توزیع برنج روغن هنوز حواله های خود را دریافت ننموده اید، لطفاً حداکثر تا تاریخ 95/12/10 اصل حواله ها را تحویل آقای درویشی نموده تا از طریق تعاونی مصرف همزمان با نوبت چهارم حمل و تحویل گردد .

کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

ثبت نظر