اطلاعیه

گردهم ائی بازنشستگان سهامدار با مدیران عامل واعضاء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مس وافق کرمان
زمان: سه شنبه مورخه ۹۷/۸/۲۲ساعت ۹ صبح
مکان: تالار علقمه سقاخانه حضرت ابوالفضل (ع) دوراهی سرچشمه –رفسنجان.
از کلیه بازنشستگان محترم سهامدار دعوت بعمل می اید.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر