اطلاعیه

بازنشسته محترم :
بر اساس اعلام معاون محترم مالی واقتصادی شرکت سرمایه گزاری اخرین مهلت خرید سهام ویا افزایش سهام افق تا سقف ۱۰۰/۰۰۰سهم تا ۹۷/۱۱/۱۵ می باشد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر