اطلاعیه

بنا به اعلام خدمات اجتماعی

به اطلاع  کلیه همکاران محترم می رساند سهمیه برنج وروغن فقط نوبت چهارم 1398 از روز چهارشنبه 1398/12/14 در  بسته بندیهای 10 کیلویی با برند مسعود وبه صورت پلمپ شده  توزیع می گردد.

همکاران محترم می توانند با مراجعه به فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان وارائه  کارت پرسنلی نسبت به دریافت سهمیه برنج وروغن خود اقدام نمایند.

(ضمناً تاریخ  دریافت سهمیه نوبت چهارم تا تاریخ 1399/2/1می باشد)لازم به یاد اوری می باشد بعد از پایان تاریخ اعلام شده امکان دریافت سهمیه نوبت چهارم مقدور نمی باشد.)

Rate this post

ثبت نظر