اعطای هدیه نقدی بمناسبت شب یلدا

بنا به اظهار مدیر امور بازنشستگان به منظور تامین بخشی از هزینه های شب یلدا مبلغ 5000/000 به بازنشستگان و وظیفه بگیران اعطاء خواهد شد. این هدیه همزمان با پرداخت مستمری دیماه جاری اعطاء خواهد شد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر