اعطای پاداش راه اندازی کوره ریورب وذوب مس خاتون اباد

بنا بدستور مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران  بمناسبت را ه اندازی کوره ریورب  ذوب مس خاتون اباد مقرر گردید  مبلغ 10/000/000ریال به عنوان پاداش به شاغلین اعطاء گردد.لذا با توجه به پیگیری های بعمل امده  کانون بازنشستگان با اخذ موافقت ایشان امروز پاداش مذکور عیناً به جامعه پیشکسوتان معزز نیز تا پایان اردیبهشت ماه (احتمال زیاد با حقوق) پرداخت خواهد شد.

توفیقات روز افزون مسئولین محترم و کارکنان پرتوان صنعت مس را در راه اندازی پروژه ها وطرح های در دست اجرای ان در جهت افزایش و تولیدات مس  از خداوند متعال خواستاریم.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر