انتصاب مسئول جدید دفتر نمایندگی شهرستان سیرجان

طی حکمی آقای علی اصغر خشوعی همکار بازنشسته و از کارکنان روابط عمومی و امور اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان مسئول دفتر نمایندگی شهرستان سیرجان منصوب گردیدند در متن حکم به شرح ذیل آمده است :
همکار محترم جناب آقای علی اصغر خشوعی
باسلام
احتراما بنا به پیشنهاد دبیر کانون و تایید هیات مدیره محترم کانون بازنشستگان صنایع مس ایران، بدینوسیله مسئولیت دفتر نمایندگی شهرستان سیرجان از تاریخ 96/10/1 به جنابعالی محول می گردد.
امید است با اتکال به خداوند متعال در راه حسن انجام وظیفه با حفظ شان و منزلت وتکریم جامعه پیشکسوتان ان شهرستان موفق و موید باشید .

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر