انعقاد قرارداد با ازمایشگاه تشخیص طبی سپهرکرمان

بدینوسیله به اگاهی می رساند مطابق قرارداد شماره20965390 انجام خدمات ازمایشگاهی تشخیصی وطبی ….به بیمه شدگان شرکت مس صنایع مس ایران وافراد تحت تکفل انان با ازمایشگاه تشخیصی طبی سپهر کرمان منعقد واماده ارائه خدمات می باشند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر