انعقاد قرارداد داروخانه شبانه روزی دکتر زالپور سیرجان

بپیوست عین نامه مدیر امور قراردادهای شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص انعقاد قرارداد با داروخانه شبانه روزی دکتر زالپور سیرجان به شرح ذیل جهت آگاهی اعلام می گردد :
داروخانه محترم شبانه روزی دکتر زالپور سیرجان
موضوع : ابلاغ قرارداد ارائه خدمات دارویی توسط داروخانه به بیمه‌شدگان (شاغل وبازنشسته) شرکت ملی صنایع مس ایران .
احتراماً بدینوسیله قرارداد فی مابین با مشخصات ذیل به همراه یک نسخه از قرارداد ابلاغ می گردد .
شماره قرارداد:20975560
تاریخ ابلاغ :97/2/30
مقتضی است نسبت بانجام تعهدات مربوطه اقدام فرمائید

آدرس : شهر سیرجان – میدان هجرت – خیابان مفید

تلفن: 03442338042

 

 

عبدالرضا فیروزشاهی – مدیر امور قراردادها

کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

ثبت نظر