انعقاد قرار داد بیمارستان در شیراز

به اطلاع پیشکسوتان محترم می رساند بر اساس قرارداد منعقده فی مابین شرکت ملی صنایع مس ایران ومدیریت بیمارستان فوق تخصصی مرکزی (MRI ) شیراز به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ بازنشستگان محترم وافراد تحت تکفل انان می توانند عنداللزوم جهت انجام خدمات تشخیصی-درمانی (سرپائی وبستری)به بیمارستان فوق مراجعه نمایند.

 

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر