اولویت جذب فرزندان بازنشستگان در پروژه های در حال احداث

img_1720.gif 

هوشنگ بني اسدي دبير وعضو هيات مديره كانون بازنشستگان اعلام نمود: در جلسه اي كه در مورخه 18/08/89 در محل دفتر مركزي موسسه صندوق بازنشستگي تهران با حضور مدير عامل ،قائم مقام ،معاونين ومديران عامل شركت هاي توسعه،آباداني وعمران استان كرمان، معدنكاري اولنگ، كاني مس، آتيه انديشان، سرمايه گذاري مس واعضاي هيات مديره كانون بازنشستگان تشكيل گرديد ابتدا عبدالرضا داوري مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي هدف از تشكيل جلسه را ارائه گزارش مديران شركت هاي وابسته به نمايندگان بازنشستگان وپروژه هاي در دست  اقدام در زمينه رشد وتوسعه اقتصادي صندوق واشتغال زائي بيان نمودند،سپس مديران عامل شركت هاي ذكر شده گزارش كاملي از عملكرد وپروژه هاي در دست احداث ويا بهره برداري را ارائه نمودند كه زمينه وبستر مناسبي جهت رشد وشكوفائي اقتصاد منطقه واهم آن اشتغال زائي را فراهم ساخته است.

مدير عامل موسسه صندوق بازنشستگي همچنين از امضاي تفاهم نامه شركت خودروسازي سايپا وصندوق بازنشستگي در خصوص راه اندازي خودروسازي در شهرستان بردسير را خبر دادند .اين پروژه علاوه بر مصالح ومنافع اقتصادي مي تواند حداقل 1000فرصت شغلي را ايجاد نمايد كه اولويت خاصي در جذب وبكارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته وفرزندان آنان در نظر گرفته شده است.

در پايان جلسه اعضاي هيات مديره كانون بازنشستگان نيز ضمن آرزوي موفقيت مديريت صندوق ومديران پروژه هاموكداً اشتغال زائي فرزندان بازنشسته كه بالاترين دغدغه فكري آنان مي باشد را متذكر شدند.

Rate this post

ثبت نظر