اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ(سهامی خاص) یا نماینده  قانونی انان دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که  در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25 راس ساعت 16:30 در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی – کوچه 4- پلاک 86 بصورت محدود برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند میتوانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایی معتبر یک ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاری مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30

3-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال  مالی منتهی به 1399/12/30

4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال  مالی منتهی به 1400/12/29

6-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت.

7-انتخاب اعضاء هیات مدیره

8-سایر مواردی که تصویب ان  در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

  هیات مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

Rate this post

ثبت نظر