اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمایندگان شعبه شهربابک

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران – شهربابک(نوبت دوم)
زمان: جمعه مورخه 95/5/29ساعت 16 عصر
مکان: شهربابک- بلوار معلم- مسجد سید عبدالرزاق

دستور کار جلسه:برگزاری انتخابات نمایندگی مجمع
از کلیه اعضای محترم کانون بازنشستگان ساکن شهرستان شهربابک دعوت بعمل می اید.

*:همراه داشتن کارت شناسائی ویا فیش حقوقی جهت حضور در جلسه الزامیست.

کانون بازنشستگان صناع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر