بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف وتالم در گذشت شادروان حسین ایران نژاد همکار بازنشسته ساکن سیرجان را باطلاع می رساند.ضمناً مجلس بزرگداشت ان مرحوم در روز پنجشنبه مورخه ۹۴/۴/۱۸ در روستای پسوجان برگزار می گردد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

2 دیدگاه برای “بازگشت همه به سوی اوست”

  1. رضا رهبری

    بسمه تعالی
    خداونداین همکارعزیزرارحمت کندوازخدای مهربان برای خانواده اش صبردرخواست مینمایم.

    پاسخ

ثبت نظر