برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات نمایندگی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)

نام
شعبه

      تاریخ

 ساعت

              مکان برگزاری

اصفهان

13/11/91

9:30

اصفهان- خ شمس ابادی-جنب هنرستان امیرکبیر-دفنر
کانون

پاریز

16/11/91

14:30

پاریز- خ دکتر باستانی-تکیه انصارالحسین
( ع)

سیرجان

17/11/91

14:30

بلوار سیدجمال الدین اسد ابادی-نرسیده به
فلکه کشتی-مسجد اعظم

شهربابک

24/11/91

14:30

شهربابک
– کوی حسن اباد-مسجد سیدعبدالرزاق

تهران

26/11/91

9:30

خ
ولیعصر-تقاطع میرداماد-سالن همایش دانشکده خواجه نصیر

کرمان

29/11/91

14:30

بلوار
جمهوری- نرسیده به فرودگاه -تالار میعاد

رفسنجان

1/12/91

14:30

دوراهی
سرچشمه -رفسنجان-تالار پذیرائی سقاخانه حضرت ابوالفضل (ع)

                            

Rate this post

ثبت نظر